زنان در پارلمان ترکیه رکورد شکستند

بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی دیروز ( یکشنبه) در ترکیه شمار نمایندگان زن در پارلمان به بالاترین رقم در تاریخ این کشور رسید.

0

نتایج آرا در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می دهد که در مجموع 96 نماینده زن کرسی هایی در پارلمان را به دست آورده اند.

در انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی 79 نماینده زن وارد پارلمان شده بودند.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات دیروز 41 زن را به پارلمان فرستاد که پنج نفر از انتخابات سال 2011 کمتر است.

این حزب به تنها حزبی تبدیل شد که هم شمار نمایندگان مرد و هم نمایندگان زن آن در پارلمان کمتر شده است .

حزب دموکراتیک خلق ها :حزب کردی) در نخستین حضور خود در پارلمان، از 31 نماینده زن برخوردار است.

این حزب، که برخی از اعضای زن آن به عنوان افراد مستقل در انتخابات سال 2011 پیروز شدند، تعداد نمایندگان زن خود را بیش از دو برابر کرد و این تعداد را از 11 نفر به 31 تن رساند.

حزب جمهوریخواه خلق، که در جایگاه دوم قرار گرفت، تعداد نمایندگان زن خود را به تعداد فقط یک نفر افزایش داد و آن را به 20 تن رساند.

حزب حرکت ملی نیز یک زن دیگر را به نمایندگان خود افزود و تعداد کل نمایندگان زن خود را به چهار نفر افزایش داد.

منبع: ایرنا / انتهای متن/

درج نظر