حجاب خانم نماینده اروپایی با افزایش انتقادات عوض شد!

این حاشیه ها هنگام ورود دیگر بانوان دیپلمات و یا مسئول خارجی در کشومان هر بار مطرح می شود. در جدیدترین مورد، روز گذشته و در جریان حضور جمعی از اعضای پارلمان اروپا در ایران، یک بار دیگر این موضوع رخ داد.

0

موضوع حجاب زنان اتباع خارجی در ایران، همواره یکی از موضوعاتی است که گاهی با جنجال و حساسیت روبه‌رو می شود. این حساسیت ها هنگامی افزایش پیدا می کند که زنی که وارد کشورمان می شود یک فرد با مسئولیت سیاسی باشد.

 بر اساس قانون کشور ما، یکی از شروط دادن ویزا به اتباع خارجی داشتن حجاب است. با این حال کارشناسان در مورد مسأله حجاب مسئولین خارجی و زنان دیپلماتی که به ایران می آیند، نگاه های مختلفی دارند. همچنین به نظر می رسد، پروتکل مشخصی نیز در این مورد به نگارش درنیامده است.

به عنوان مثال در بهمن سال۹۲، پس از به زمین نشستن هواپیمای خانم وزیر ایتالیا در تهران، مدیر تشریفات وزارت امور خارجه درخواست رعایت حجاب می کند که وزیر امور خارجه ایتالیا در ابتدا امتناع می کند و می گوید: «چه طور مقام های ایرانی در ضیافت های ما به خاطر سرو مشروب حاضر نمی شوند، من هم حاضر نیستم تن به این محدودیت بدهم‌».

به هر حال این مسأله در آن زمان با تدبیر وزیر امور خارجه کشورمان حل شد و وی روسری بر سر گذاشت. اما این حاشیه ها هنگام ورود دیگر بانوان دیپلمات و یا مسئول خارجی در کشومان هر بار مطرح می شود. در جدیدترین مورد، روز گذشته و در جریان حضور جمعی از اعضای پارلمان اروپا در ایران، یک بار دیگر این موضوع رخ داد.

جایی که یکی از اعضای خانم این هیأت با پوشش غیر متعارف در دیدار با رئیس مجلس حاضر و این پوشش باعث شد که موجی از واکنش ها در فضای رسانه ای و همچنین فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نسبت به این رویداد به راه افتد.

 

هرچند مسئولان امر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اتفاق اظهار کرده اند که حجاب نامناسب این نماینده میهمان عامدانه و از سر شیطنت نبود و کوتاهی مسئولان امر در تفهیم موضوع رعایت حجاب کامل در دیدارها باعث شد تا این مسئله اتفاق بیفتد، نکته اینجاست که آیا مسئولان ‌امر در ارتباط با این موضوع کوتاهی کرده اند یا اینکه اصلا مکانیزم مشخص یا پروتکل خاصی در ارتباط با نوع و چگونگی پوشش وجود ندارد؟!

به هر حال این فشارها و جنجال ها به نحوی در فضای رسانه ای کشور بازتاب داشت تا اینکه این نماینده پارلمان اروپا در دیدار بعدی با وزیر خارجه کشورمان، نوع پوشش خود را کاملا عوض کرد.

 

با این حال به نظر می رسد با توجه به افزایش حجم سفرهای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک به کشورمان در دو سال اخیر، لزوم دقت در این موارد بیش از پیش اهمیت ‌یابد، چون شاید یک خطای شخصی و یا تصمیم فردی باعث سوء تفاهم برای اتباع خارجی شود و از سوی دیگر، هیچ گاه هم قانون و احترام به فرهنگ کشورمان نیز اجرایی نشود.

منبع: تابناک / انتهای متن/

درج نظر