شرط بیمه فرزندان زنان سرپرست خانوار

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران گفت: از مسئولان تامین اجتماعی شهر تهران قول گرفته ایم، تمام فرزندان زنان سرپرست خانواری که مدرک فنی و حرفه ای دارند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

0

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران گفت: از مسئولان تامین اجتماعی شهر تهران قول گرفته ایم، تمام فرزندان زنان سرپرست خانواری که مدرک فنی و حرفه ای دارند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

 رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران گفت: در اولین جشنواره سرو سون قول داده بودیم که تمام تلاش خود را برای اشتغال کسانی که مهارت فنی وحرفه ای را کسب کرده اند به کاربگیریم،در دوره قبل 400نفر از جوانان در دوره آموزشی مهارت فنی وحرفه ای شرکت کردند که حدود 50 نفر از آنها جذب بازار کار شدند.

فیروزفر با اشاره به این موضوع که ستاد توانمند سازی تمام تلاش خود را برای اشتغال تمام افراد که مدرک فنی وحرفه ای راکسب کرده اند،گفت:با صحبت هایی که با  مسئولین تامین  اجتماعی شهر تهران انجام شد،این قول را گرفتیم، تمام کسانی که دارای مدرک فنی وحرفه ای هستند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

وی در ادامه اظهار داشت:ستاد توانمند سازی شهر تهران در نظر دارد گروه های مهارتی ،مانندگروه  تعمیرات آسانسور،گروه تعمیرات گوشی های همراه و…ایجاد کند تا به کمک شهرداری تهران مکانی را برای فعالیت این افراد محیا کند و با تبلیغات و مساعدت های شهرداری تهران برای این افراد اشتغال زایی این گروه ها فراهم شود.

فیروزفر در پایان گفت: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی هستند با مراجعه به امور بانوان شهرداری تهران می توانند در دوره های مهارت فنی وحرفه ای شرکت کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان / انتهای متن/

درج نظر