نقش آراستگی در جلب رضايت همسران

برخي از مردان از ناآراسته بودن همسر خود در منزل گلايه دارند. آن ها مي گويند: همسرم خانم خوبي است، به بچه ها به خوبي رسيدگي مي کند، دستپختش حرف ندارد و … اما در خانه، ظاهرش تفاوتي با يک خدمتکار ندارد!

0

اما در مبحث «زيبايي» زن و شوهر، يک اشتباه اساسي وجود دارد؛ اين که به اشتباه تصور کنيم، زيبايي انسان فقط و فقط در چهره و ظاهر او خلاصه مي شود، در حالي که بين «زيبايي» و «جذابيت» تفاوتي محسوس وجود دارد. آنچه يک زن يا مرد را در چشم همسرش زيبا و دوست داشتني جلوه مي دهد، جذابيت است که ما از آن به «زيبايي باطني» ياد مي کنيم و آنچه در صورت و قيافه فرد هويداست «زيبايي ظاهري» نام دارد. عده اي از افراد با نااميدي و به اشتباه معتقدند چون زيبايي ظاهري نداريم پس هرگز جذابيتي نخواهيم داشت اما در ادامه مطلب خواهيد ديد که اين باور نادرست است. جذابيت شما اين گونه به چشم همسرتان مي آيد:

 

1- خودتان را دوست بداريد و «اعتماد به نفس» داشته باشيد
جالب است بدانيد بسياري از خانم ها قبل از اين که ظاهر نازيبايي داشته باشند، اعتماد به نفس بالايي براي «دوست داشتن خود» ندارند و اين ضعف در اعتماد به نفس مستقيما روي نگرش همسرشان نسبت به جذابيت آن ها تاثير مي گذارد. اين دسته از خانم ها به طور معمول از توجه به زيبايي خود گريزانند. فراموش نکنيد احترام به خود و توجه به زيبايي، آراستگي، تناسب اندام و سلامت جسم و روح لازمه زندگي هر فردي است. برخلاف باور اشتباه برخي از خانم ها، مردها لزوما با صورت و ظاهر همسرشان درگير نيستند بلکه همين قدر که مي بينند همسرشان به «خودش» احترام مي گذارد، در نظر آن ها زيبا جلوه مي کند. در واقع در اين صورت به طور غير مستقيم نيز نشان مي دهيد که به خاطر همسرتان تلاش مي کنيد تا ايده آل او شويد.

 

2- بعد از به دست آوردن او هم نبايد دست از تلاش براي جذابيت و زيبايي برداريد
بسياري از افراد بعد از آن که ازدواج مي کنند، به ظاهر خود اهميت نمي دهند و با اين باور نادرست که چه زيبا و آراسته باشم و چه نه، ديگر او مرا به همسري برگزيده است، به خواسته هاي همسرشان مبني بر آراستگي و اهميت و رعايت بهداشت بي اعتنايي مي کنند! به خاطر داشته باشيد دوست داشتن امري مستمر و جاري است و نيازمند رسيدگي هميشگي . چطور امکان دارد نسبت به کسي که عاشقانه دوستش داريد، بي تفاوت باشيد. يک مرد زماني که متوجه بي توجهي شما نسبت به ظاهرتان مي شود با قطعيت به اين نتيجه مي رسد که يا خودتان را دوست نداريد يا او را دوست نمي داريد.

 

3- با ارتقاي اين ويژگي ها جذاب تر باشيد
بيشتر مردها داراي روحيه هيجان خواهي و ماجراجويي هستند. پاسخگويي به چنين خواسته هايي همانطور که عنوان شد صرفا با زيبايي ظاهري محقق نمي شود بلکه در اين زمينه قدرت «جذابيت» زن که عبارت است از: هوش و ذکاوت، خلاقيت مناسب براي تغيير گاه به گاه سبک زندگي و ايجاد تنوع، دوست داشتن و احترام به خود، اعتماد به نفس، خوش خلقي، خوش بيني و محبت کردن به همسر، قدرت همفکري و تصميم گيري، شوخ طبعي و پر نشاط بودن در منزل، برقراري روابط زناشويي مطلوب، توجه به آراستگي حتي اگر واجد زيبايي نباشد ، با سليقه بودن و … حرف اول را مي زند. 

 

نکته
مسئله آراستگي و توجه به جذابيت صرفاً به خانم ها مربوط نمي شود و آقايان نيز هرچند با فشار کاري زياد روبه رو باشند، براي حفظ زندگي مشترک و کيفيت بخشيدن به روابط زناشويي خود بايد بهداشت فردي و توجه به آراستگي را جدي بگيرند. 

منبع: پارس نیوز/انتهای متن/

درج نظر