تفاهم نامه معاونت امور زنان و سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس

در سالروز فتح خرمشهر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

0

به گزارش به دخت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به منظور معرفی، ترویج فرهنگ ایثار، تکریم و توجه به دغدغه‌های ایثارگران و با توجه به نقش موثر زنان در ترویج فرهنگ ایثار در جامعه و ضرورت فرهنگ‌سازی در این موضوع، این تفاهم نامه منعقد گردید.

از جمله اهداف مندرج در این تفاهم نامه می توان به رسیدگی به تقویت ، ترویج ، توسعه و نهادینه سازی نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ارتقاء دانش و توانمندی های فردی، اجتماعی و خانوادگی زنان و ارتقاء مشارکت ایشان به منظور گسترش فرهنگ ایثار در جامعه اشاره کرد.

همچنین معرفی و گسترش نقش زنان در ترویج مولفه های فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت در فرهنگ عمومی؛ تلاش در جهت ارتقاء منزلت اجتماعی زنان ایثارگر و خانواده های معظم ایثارگران؛ تقویت مشارکت سازمان های مردم نهاد زنان و زمینه سازی جهت افزایش مشارکت ایشان به منظور فرهنگسازی در اهداف تفاهم نامه و همکاری در جهت رفع خلاء های قانونی جهت توانمند سازی همسران شهداء، زنان ایثارگر و خانواده های ایشان به عنوان موضوع تفاهم نامه ذکر شده است.

/انتهای متن/ 

درج نظر