اگر یک خانه گرم و روشن می خواهیم

آیت اله حائری شیرازی به ما می گویند که چرا روابط زن و مرد در خانواده بسردی می گراید و محیط خانه گرمی و نوری ندارد.

1

فرزانه حکمت/

مشکل ما در این عصر این است که نه زن از مرد لذت می برد و نه مرد از زن. هر دو از هم خسته اند واین خستگی باعث افسردگی می شود. اگر وقت خلوت با همسر با نق و نق کردن وایرادگیری ازاو صرف شود، هم خودِ فرد خرد می شود و هم همسرش .

مرحوم آیت الله اراکی بالای 100 سال داشت و خانمش بالای 80 سال. با این حال در فقدان همسرش  ایشان مثل اینکه بهترین دوستش را از دست داده بود گریه طولانی در فراقش می کرد. یعنی بعد از 80 سال از هم سیر نشده بودند .چون مسخ نشده بودند. وقتی تفاوت ها جای خودش باشد، زن در جای خودش و مرد هم جای خودش، بعد از 80 سال از هم سیر نمی شوند.

 

زن و مرد نیاید از هم سیر شوند

مهم است که زن از مرد و مرد از زن سیر نشود و این سیرنشدن از تفاوت ها به دست می آید.

 امام صادق به کسی گفت: چه می کنی؟ گفت: اگر شد کنار همسرم هستم و اگر نشد نیستم. امام فرمود: اگر همه دنیا را به من بدهند یک شب بدون همسرم نمی مانم.

این ضعف ایشان نیست اقتدارشان است. زن هم اگر نتواند جدا از مرد خود باشد عجز نیست اقتدار است. خیلی اقتدارهای ظاهری عجز است وخیلی ضفعف ها در اصل اقتدار است. انسانی که از فحش شنیدن بدش نیاید، علامت اقتدارش نیست، علامت ضعف و ناتوانی اوست.

 

غریزه را باید حفظ کرد

غریزه جنسی در مرد و زن نعمت بزرگی است که باید طرفین حفظش کنند. هماطور که آب باران را برای تابستان از زمستان اندوخته می کنند این غریزه را باید حفظ کرد. برای این است که سد می سازند تا این آبی که  باید سیل شود تبدیل به دریاچه شود و درتابستان که برای رودخانه خشکسالی است، در جایگاه خود مصرف شود. اسراف وافراط درغریزه حنسی هم برای زن و مرد هر دو پیری زودرس می آورد، پس باید کنترل شود.

مردی که با  زن دیگری رقصیده با زن خودش چگونه ارتباطی دارد؟ نه این زن برای شوهرش چیزی می شود و نه آن مرد برای زنش. اینها بیماری اخلاقی است وانحراف ایجاد می کند. این غریزه است که تبدیل به بمب می شود و یک دفعه تمام می شود و از بین می رود.

یکی ازراه های اینکه اتحاد وعلاقه بین زن و مرد سال ها بماند، حریم نگه داشتن است بین زن خود و زن دیگر است . هرکسی برای زن خود جایگاهی خاص دارد. اصلا جالب نیست که مردی با یک زن دیگربرقصد. چرا؟ چون  این نوع روابط، نزدیک شدن به لغزشگاه هاست  و سُر خوردن دارد که در پی این سُر خوردن هم عواقبی می آید. این که زن یا مرد جز همسر خود دوستان دیگری داشته باشد با قانون ازدواج سازگار نیست.

 

حجاب مانع سُرخوردن است

حجاب یک حاجب و مانعی است برای مخلوط نشدن ها و جلوی این اختلاط ها و سُرخوردن ها را می گیرد تا هر کسی در حریم خود سالم بماند. وقتی زن و مرد مختلط شدند آثار اختلاط وارد زندگی می شود. زن و مردی که در بیرون از خانواده ارتباط هایی دارند مثل دست دادن ، رقصیدن و… در محیط  خانه شان سرد خواهند بود.

مثالش را در این سیم برق باید ببینید. اگر این سیم پوشش نداشته باشد، انرژی برق هدر می رود و این لامپ روشن نخواهد شد و گرمی و درخشش نخواهد داشت.

گرمی و نور خانه هم در گروی حرمت ها و محدودیت هایی است که باید رعایت شود تا روابط میان زن و مرد سلامت بماند و از مشکلات پیشگیری شود.

این رعایت ها باید از خود انسان شروع شود. باید خودانسان به این نتیجه برسد که من یک خانه گرم وروشن لازم دارم، پس باید مواظب باشم که از طبیعت  روابط انسانی بیرون نروم و باعث مسخ شدن خود و اطرافیانم نشوم.

/انتهای متن/