به زوجین جوان از بالا نگاه نکنید

0

یک جامعه شناس گفت: تا زمانی که پدر و مادر تصور کنند به عنوان یک منبع تجربه باید اطلاعات خود را از بالا به پایین منتقل کنند هرگز پیام‌هایشان منتقل نمی‌شود.

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، امیرعلی احمدی افزود: پدر و مادر باید احساس کنند که ممکن است زوجین نظراتی داشته باشند که موجب تغییر دیدگاه‌های آنان شود. لازم است رابطه والدین و زوجین جوان افقی و دو طرفه باشد و برای حل یک مساله به هم کمک کنند.

این جامعه‌شناس در ادامه گفت: پیام‌ها زمانی که از سوی فرستنده مانند پدر و مادر به فرد دیگری مثل زوجین جوان ارسال می‌شود، فقط در صورتی ممکن است موثر باشد که زوجین احساس کرده باشند که دچار مشکل شده‌اند و دنبال راه‌حلی برای آن می‌گردند. در غیراینصورت هیچ پیامی را دریافت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: بهترین راه انتقال پیام سنجش این نکته است که آیا برای زوجین سوالی پدید آمده است و برای آن به دنبال پاسخ هستند یا نه؟ چون اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، هر تلاشی از طرف بزرگترها بی‌اثر خواهد بود.

علی احمدی اضافه کرد: والدین به جای آنکه پاسخ‌ها را مطرح کنند، ابتدا تلاش کنند که در ذهن زوجین پرسش ایجاد و خطیر بودن مساله را در ذهن آنان روشن کنند. آنان زمانی که متوجه مشکل شوند، در صورتی که پدر و مادر را منبع دانش تلقی کنند به آنان مراجعه می‌کنند و راه‌حل می‌خواهند.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم با مخاطب خود تعامل کنیم که رابطه برابری با او داشته باشیم. اگر زوجین خودشان را پایین‌تر از پدر و مادراحساس کنند، پیام به آنان منتقل نمی‌شود.

علی احمدی اضافه کرد: منابع اجتماعی متنوع هستند و همه افراد جامعه بهره‌ای از دانش دارند که با دیگری متفاوت است و تعاریف متفاوتی از موقعیت‌هایی مانند همسر، پدر و مادر بودن دارند و نمی‌توان گفت که یک گروه تعریف درست‌تری از دیگری دارد. در این شرایط پدر و مادر باید به تلقی جوانان از مسائل احترام بگذارند.

وی تاکید کرد: زوجین جوان باید بپذیرند که طرز تلقی معناشناسی آنان از یک موقعیت با والدین متفاوت است. در صورت پذیرفتن این موضوع می‌توانند با آنان گفت‌وگو کنند. ابتدا باید تعاریف خود را باهم یکسان کنند چون اگر تعاریف آنان درباره موضوعی مانند خوشبختی متفاوت باشد، نمی‌توانند با یکدیگر صحبت کنند.

علی‌احمدی در پایان گفت: فرزندان در گذشته بزرگترها را به عنوان یک منبع تجربه می‌نگریستند و از آنان پیروی می‌کردند اما در حال حاضر ممکن است دانش آنان از پدر و مادر بیشتر باشد، چراکه منابع دانشی متنوع شده است با این حال تا زمانی که فرزندان احترامی برای بزرگترها و تجارب آنان قائل نباشند، امکان انتقال تجربه وجود ندارد.

/انتهای متن/

درج نظر