این واگن واسِ ماس

بالاخره این چند تا واگن مخصوص بانوان مال خانمها هست یا نه؟ اگر بله، چه کسی باید این را برای آقایان تفهیم و اعمال کند؟

3

نسیم شهسواری/

اواسط اردیبهشت ماه بود و برای رفتن به بیمارستانی که تا به حال نرفته بودم مثل همیشه مترو را انتخاب کردم

صبح زود بود و از ایستگاهی که من می خواستم به راه بیفتم واگن های مترو بسیار خلوت بود. من واگن زنان را انتخاب کردم و تعجب کردم که با این که واگن های عمومی خلوته باز تعداد قابل ملاحظه ای مرد در واگن زنان هست.

ایستگاه امام خمینی که می خواستم خط عوض کنم، وقتی در واگن زنان باز شد با تعجب دیدم از هر ده مردی که پیاده میشه دوتا زن پیاده میشند!!! عملا این قدر تعجب کرده بودم که چند باری نگاه کردم تا مطمئن بشم این واگن مطمئنا مال زنان است یا نه؟!

وقتی سوار شدم یک خانم میانسالی رو کرد به ما جوون تر ها و گفت خانم ها شما مشکلی با این موضوع ندارید که آقایون وارد واگن زنان میشند؟!

من گفتم: خوب وقتی ازدحام باشه، خانم هایی که واگن زنان را انتخاب می کنند مسلما دوست ندارند شش تا مرد از شش جهت اطرافشون باشند.

یکی گفت: خوب این وظیفه انتظامات متروست که نگذاره مردان وارد واگن زنان بشند.

دیگری گفت: ای بابا! من یک بار به یکیشون گفتم، پوزخند زد و گفت خوب که چی؟! حق دارند بیاند!

خانم میانسال گفت: من به انتظاماته که گفتم، گفت شما خودتون باید به مردان اعتراض کنید!

اولی گفت: خانم دلتون خوشه ها! ما یک بار اعتراض کردیم مردک خندید که دوست دارم بیام اینجا به شما چه؟!

دختری که کنار من نشسته بود و تا الان ساکت بود گفت: من به چشم خودم دیدم که یک پسری به دوستش گفت بیا اینجا جا گرفتم، دوستش گفت می خوام برم واگن زنان اون جا باحال تره!

خانم میانسال گفت: خانم ها ما اگه منتظر باشیم کسی برامون کاری کنه هیچ وقت اوضاعمون بهتر نمیشه! هر کسی باید از دور و برخودش شروع کنه و حقش را بگیره. وگرنه هیچ امیدی نیست به این که قانون گذاران و مجریان قانون برای ما کاری کنند و…

بعد از کشور دانمارک و حقوقی که دولت برای زنان قائله مثالی برامون زد.

بعد که حرف هاش تموم شد همه در سکوت به واگن کناری نگاه کردیم که مال زنان بود ولی هیچ زنی روی صندلی هاش ننشسته بود و تماما توسط مردان اشغال شده بود، در حالی که از پشت اون درهای شیشه ای کوچک وسط واگن که نگاه می کردی در واگن مردان کلی صندلی خالی وجود داشت…!

راستی چه کسی باید به آقایان تفهیم کنه که این واگن واسِ ماس و اونا حق ندارن …؟!

 /انتهای متن/