برای تکلیفت عید بگیر

جشن تکلیف برای فرزندان و خانواده ها اتفاق مهمی است که هر کس اهمیتش را بنوعی نشان می دهد. «سید بن طاووس» از علمای بزرگ شیعه چه برای جشن تکلیف دخترش و چه برای جشن تکلیف پسرش کتاب نوشته است .

0

«سید رضی الدین علی» معروف به «سید بن طاووس» از علمای قرن هفتم هجری قمری در یکی از کتاب های خود به نام «کشف المحجه» به فرزندش جلال الدین محمد چنین سفارش می کند:
«ای فرزند! هنگامی که بالغ شدی و خداوند تو را به شرف کمال عقل مفتخر گردانید و به جائی رسیدی که قابلیت داشتی برای خدا نشست و برخاست کنی و با او سخن بگویی و در پیشگاه مقدسش کمر خدمت ببندی، تاریخ آن را یادداشت کن. و آن را نزد خدا بهترین اوقات خود قرار ده و عید بگیر و هر سال که سن مبارکت به آن وقت رسید، شکر گزاری و صدقه دادن و خدمتگزاری خدا را تجدید کن!…
ای فرزند! خواهرت «شرف الاشراف» را نیز اندکی پیش از آنکه به حد بلوغ برسد نزد خود خواندم و احکامی را که خداوند از هنگام تکلیف به وی دستور داده و از او خواسته است برای او شرح دادم و تفصیل آن را در کتاب «بهجة الثمره» نوشته ام.
ای فرزند! اگر من با فضل و عنایت حضرت باریتعالی زنده ماندم هر سال روزی را که تو به تکلیف مشرف شده ای، جشن خواهم گرفت و برابر با 15 سالی که از عمرت گذشته است یکصد و پنجاه دینار طلا صدقه در راه خدا به فقرا میدهم…»

منبع:
«مفاخر اسلام»-از ابن ادریس حلّی تا شهید ثانی-، جلد 4، نوشته علی دوانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم 1378.ش، ص 83و84

/انتهای متن/