وضعیت طبیعی بدن در حمل اشیا

انجام صحیح فعالیت های روزمره نقش مهمی در اصلاح ساختار استخوانی و پیشگیری از ایجاد عادتهای غلط در افراد دارد.افردی که دچار ناهنجاری هستند باید دقت و تلاش بیشتری در تشخیص و انجام حرکات درست از حرکات غلط داشته باشند.

0

محبوبه پورانی/

 در حمل اشیا و استفاده از وسایل باید نکات زیر مد نظر قرار گیرد.

1-به جسم نزدیک شده و ان را بلند کنید این عمل فشار وارد بر بدن را کاهش می دهد.

2-برای بلند کردن جسم و یا جا به جا کردن ان توسط وسیله ی کمکی مثل بیل یا پارو بهتر است دسته ی ان کوتاه باشد و یا حداقل نزدیک به شی قرار بگیریم.

3-برای بلند کردن وزنه های سنگین به جای خم کردن کمر زانو ها را خم کنیدو به وزنه نزدیک شوید.

4-اگر با وسیله ای مانند اتو یا چرخ خیاطی کار میکنیدمیز متناسب با وضعیت بدنی در زیر وسیله قرار دهیدو خود را مسلط بر وسیله کنید و روی ان خم نشوید.

5-ازحرکات شدید و چرخشهای ناگهانی و حمل بار اضافه خودداری کنید.

6- اجسامی که تعادل خوبی ندارند را بلند نکنید و بر روی شانه حمل نکنید مانند حمل مایعات در بطری یا بشکه هایی که ظرفیت ان تکمیل نشده باشد چون مایع در بشکه جا به جایی دارد تعادل فرد بهم میخورد و وزن اضافه به قسمت های مختلف بدن تحمیل میشود.

7-در حمل وزنه به صورت اویز باید حتما تعادل در دو دست برقرار شود اگر دست دیگر خالی باشد فشار وارد بر دیسک را افزایش می دهد.

1

2

3

4

نقش ارتفاع پاشنه کفش در وضعیت بدن

در حالت عادی زمانی که بدون کفش روی زمین سر پا ایستاده ایم وزن بدن به دو قسمت تقسیم میشود.بخشی از وزن بر روی پاشنه و بخشی دیگر را قسمت جلوی پا تحمل میکند.

وقتی که کفش پاشنه بلند میپوشیم این تعادل وزن بهم میخورد و بیشترین قسمت نیرو به جلوی پا وارد میشود.در این حالت مرکز ثقل بدن جلوتر از محل طبیعی قرار میگیردو برای حفظ تعادل سعی میکنیم با عقب بردن تنه تا حدودی مرکز ثقل را در محل طبیعی خودش قرار دهیم ودر نتیجه این عمل باعث افزایش قوس کمر و فشار برمهره های ان میشود .همچنین در استخوانبندی بدن هم تغییر ایجاد میشود وچنانچه از این کفش هابه مدت طولانی  استفاده کنیم عضله ی پشت ساق پا (عضله ی دو قلو) کوتاه وضعیف می شود و اثرات بدی بر روی مفاصل زانو و ران نیز خواهد داشت.

5

6

7

8

9

/انتهای متن/