سهم مردان سرزمین ما

این روزها شبکه های  اجتماعی ، تلفن‌های همراه و … دست ما آدم‌ها را برای انتشار هرگونه مطلب بازتر از گذشته کرده اند.از جمله در مورد مردان و پدران سرزمین ما به بهانه روز  پدر …

0

نسیم شهسواری/

انواع و اقسام جوک‌ها ، پیام‌ها ،هشدارها و متن‌های فلسفی و اجتماعی و سیاسی و… چیزهایی است که هرروز در این اسباب‌بازی تازه اندرویدی جامعه ما می‌آید و می‌رود ،و برخی با خواندن هرکدام از این پیام‌ها، قهقهه‌ای سر می‌دهند. در کمتر از ثانیه ای این پیامها  به دست صدها گروه  و انجمن می رسانند .

عکس العمل شما دوست عزیز در برابر این پیامها ، متن ها و نوشته ها چیست؟

آیا گاهی از سر تامل  نگاهی گذرا ،به متن ها ، و نوشته ها ی این پیامها می کنید؟

راستش را بخواهید من  دربسیاری از  مواقع ، پس از خواندن این پیامها ، آه سردی از نهادم بر می خیزد و حسرتی  بر دلم می نشیند  که  ارزش های از دست رفته جامعه مان را   کی و کجا می توانیم دوباره پیدا کنیم؟

حسرت می خورم از  اینکه این پیام ها با همه شادی بخشی هایش  چه جیزها و چه نقش هایی از جامعه ما را تضعیف و بی اهمیت می کند ؟

گاه ارزش یک زن  را  سر حد یک سرویس جواهر و ارزش یک مرد را تا سرحد یک جوراب و لباس … پایین می آورد .

اما آیا به راستی ارزش مردان و زنان سرزمین ما همین قدر است ؟

وقتی که در یک گروه کوچک مردان آن سرزمین که بانیان  و حامیان خانواده های ما هستند تضعیف می شوند و زنان آن سرزمین که مربیان و پرورش دهندگان خانواده های ما هستند به سخره گرفته می شوند، دیگر چه جایی برای مادری کردن ها و پدری کردن ها ،ساختن ها و ماندن ها می ماند ؟

این را باید با صدای بلند برای خودمان تکرارکنیم که سهم زنان سرزمین ما   نه جواهری گرانبهاست و نه لباسی زیبا، بلکه  سهم زنان سرزمین ما آرامشی است که در سایه  عطوفت و محبت  خانواده به دست می آید.

سهم مردان سرزمین ما  هم نه جفتی جوراب است و نه هدیه ای  گرانبها،  سهم مردان از زندگی آرامشی است که تو بانو به او هدیه می دهی.

سهم پدران  سرزمین ما احترامیست و بوسه ایست که دختران سرزمین مان  نثار  دستان مهربان پدرهای شان می کنند.

و این بار در آستانه روز پدر ، به خودمان ، دختران  و خواهران مان این هشدار را بدهیم ، که مادری کردنها ، زن بودن و رشد و تعالی خانواده های مان  در سایه همین  مردان میسر می شود .

و یک خانواده خوشبخت  و سعادتمند محصول مشترک غرور مردانه و عطوفت مادرانه است.

مردان  سرزمین مان  را جدی بگیریم و بگذاریم  که در سایه اقتدار زنانه ما به نیکویی مردانگی کنند.

/انتهای متن/

درج نظر