بهداشت حرکتی به رفع ناهنجاری های جسمی کمک می کند

فراگیری حرکات اصلاحی در طول زندگی روزمره و شناخت و پرهیز از حرکات غلط در اصلاح ناهنجاری های جسمانی خیلی موثر است که از جمله آنها درست خوابیدن است.

0

محبوبه پورانی/

قسمت اول : درست خوابیدن

سوتیتر:

هدف از حرکات اصلاحی، پیشگیری و بر طرف کردن بعضی از ناهنجاری های جسمانی به وسیله ی تمرینات بدنی و حرکات ورزشی است که در آن با انجام نرمش های خاص عملکرد وساختمان بدن را بهبود داده و به وضعیت درست تغییر می دهیم و اصلاح می کنیم و به افرادی که به علت های مختلف مانند عدم رعایت بهداشت حرکتی، وضعیت بدنی آنها از حالت طبیعی و درست خارج شده، کمک می کنیم.

حرکات اصلاحی ورزشی برای  پیشگیری و بر طرف کردن بعضی از ناهنجاری های جسمانی است. نکته مهم دراجرای حرکات اصلاحی این است که اگر در زمان مناسب طراحی و اجرا شود غلبه بر مشکل موثرتر است و این تمرینات مخصوصا برای کودکان کم سن و سال با ناهنجاری بدنی حتما باید انجام شود .

 

وضعیت بدن یعنی ساختار بدن در همه ی موقعیت های حرکتی مثل ( نشستن – ایستادن-راه رفتن و دویدن )است و وضعیت بدن معیاری برای بیان سلامت عمومی و کارآیی فرد در حرکات و فعالیت هاست. برنامه حرکات اصلاحی با برنامه ی درمانی تفاوت دارد. در برنامه ی اصلاحی حرکات نه در یک دوره خاص بلکه معمولا در خلال فعالیت های جسمانی روزمره انجام می شود و فرد باید در این زمان به رعایت بهداشت حرکتی توجه کند.

فراگیری حرکات اصلاحی در طول زندگی روزمره و شناخت و پرهیز از حرکات غلط در اصلاح ناهنجاری جسمی حتی از اجرای تمرین های خاص مهمتر است.

بهداشت حرکت

وضعیت طبیعی بدن درهر موقعیت باید به یک گونه باشد:

 حالت خواب : خوابیدن به پهلو وپشت

 1

خوابیدن به پهلو با زانوهای خم شده سبب استراحت در ناحیه ی ستون فقرات می شود

استفاده از بالش تخت برای راحتی گردن به خصوص اگر شانه های فرد پهن باشد مفید است.

نحوه ی دیگر برای راحتی پشت این است که فرد در حالت درازکش (طاق باز)بالشی در زیر زانوها ی خود قرار دهد تا فشار وارد بر کمر را کاهش دهد.

خوابیدن به روی شکم برای افرادی که ستون فقرات طبیعی دارند نیز روش مناسبی نیست زیرا باعث گودی کمر بیش از حد طبیعی شده و باعث خستگی بازو ها و شانه ها می شود. استفاده از بالش های بلند نیز توصیه نمی شود .

 2

ادامه دارد…

/انتهای متن/