اصلا خوشبختی راه نداره!

موضوع گردهمایی این دفعه کافی شاد اینه که وقتی معادله زندگی مشترک این قدر راحته و مجهول هم نداره، چرا حلش نمی کنیم؟!

0

فریبا انیسی/

جایی خوندم که آقای اسمایلز میگه: پس از یک سال زندگی زناشویی، زن و مرد به زیبایی صورت هم فکر نمی کنند و فقط به خلق و خو و رفتار یکدیگر توجه دارند!

من و سیامک یک زمانی آنقدر شیفته زندگی با هم بودیم که دلدادگی خودمون را روز ازدواجمون قرار دادیم… فکر می­کردیم راه خوشبختی ساده است.

«ماری سرتق» میان هق­هق «زری زنگوله» پرسید: راه خوشبختی مشکله؟

–        اصلا خوشبختی راه نداره!

–        پس چی داره؟

–        بیراهه است. نمی­توانیم یک قدم عقب بنشینیم. از هم دلزده شدیم. پایه های عاطفی پیوندمان سست شده! در واقع ما مثل بقیه ایم چون فقط تعداد کمی از همسران می­توانند تا پایان عمر با یکدیگر در تفاهم کامل و توأم با عشق باشند!

–        چرا؟

من و ماری سرتق و الی دست طلا پرسیدیم با هم.

–        دلایلش زیاده، مثل؛ بی­توجهی به چیزی که باعث عاشقی و دلدادگی شده؛ مثل خوب لباس پوشیدن، منظم و مرتب بودن، خوب غذا خوردن، وقت شناسی، خوش صحبتی، رعایت آداب اجتماعی، هدیه خریدن، مهربانی کردن…

–        خوب ؟

–        خوب نداره دیگه یعنی چیزهای بد مثل رسیدگی نکردن به سر و وضع، بی توجهی به اصلاح و آرایش صورت، شکم پرستی و پرخوری، وقت نشناسی، بدزبانی، درغگویی و نامهربانی،… جای ویژگی های مثبت زناشویی رو می گیره.

–        خوب رعایت کن!

ماری سرتق گفت و خیره شد به زری زنگوله که چند ثانیه ای بود که صدای هق هقش نمی­آمد.

–        خوب نمی تونم!

–        چرا؟

–        وقتی حقیقت را از هم پنهان می کنیم، اطلاعات غلط و نادرست به هم می دیم و به دروغ ادعا می کنیم ویژگی های مثبتی داریم. خود را همسری آرمانی، خونسرد، بخشنده و مردمدار معرفی می کنیم، اما در عمل خلاف اینها ظاهر می شویم… اصلا یادمون می­ره پایه­های خوشبختی را روی قلب­هامون گذاشتیم.

–        چرا؟

–        وقتی پیش از ازدواج وعده­هایی می­دیم که از انجام­شون عاجزیم، باید آماده باشیم فردا تا ضد قهرمان سقوط کنیم. وقتی خود را کدبانو، خانه دار و صرفه جو معرفی می کنیم، اما از انجام نقش آن ناتوانیم، باید آمادگی دلسردی همسرمان را داشته باشیم.

مات مونده بودیم تو دهن زری زنگوله، هر سه تامون.

–        وقتی معادله این قدر راحته، مجهول هم نداره، چرا حلش نمی کنی، زنگوله جان! گفته بودی کدبانویی، خوب کدبانوگری کن. گفته بودی خانه داری، خوب خانه داری کن. صرفه­جو باش. چه می­دونم هرچی گفتی و نبودی، باش..

–        آخه سخته، منی که شب­ها تا دیروقت بیدار می­مونم چه طور صبح زود بیدار شم سفره صبحونه بچینم؟

–        خوب زود بخواب.

–        نمی تونم همه اش فکرم در اینه کار «کیم سون هیون» با «پارشینهه» به کجا میرسه؟

–         کی؟؟؟

–        همون زن ومرد فیلم کره ایه، ساعت دو نیمه شب سری جدیدش لود میشه!!!

 /انتهای متن/

درج نظر