آمار تکان دهنده از آزار جنسی زنان در مترو پاریس

نظرسنجیها نشان می دهد صد در صد زنان در پاریس در قطارهای مترو هدف آزار جنسی قرار می گیرند.

0

به گزارش به دخت به نقل از شبکه خبر، نظرسنجی های جدید در فرانسه نشان می دهد که میزان آزار جنسی زنان در قطارهای متروی پاریس پایتخت این کشور بسیار تکان دهنده است. بر اساس نظرسنجی شورای عالی برابری در فرانسه ، صد در صد ششصد زنی که از آنها نظرسنجی شد، گفتند در داخل قطارهای متروی پاریس به نوعی هدف آزار جنسی قرار گرفته اند. نیمی از همین زنان گفتند پیش از آنکه به سن هجده سال برسند هدف آزار جنسی قرار گرفتند. شورای عالی برابری از دولت خواسته است تدابیری برای حل این معضل اتخاذ کند. کارشناسان می گویند یکی از مهمترین علل این معضل ، استفاده گسترده ابزاری از زنان به عنوان کالای تبلیغاتی و عریان و نیمه عریان نشان دادن آنها در رسانه های فرانسه است.

/انتهای متن/