با تقوا در هر نقشی و هر کاری، به حضرت زهرا(س) نزدیک شویم

یکی از زنان  فعال در حوزه رسانه و همکار به دخت است و به سوال ما برای جنبه های الگویی حضرت زهرا(س) این طور جواب می دهد:

9

عصمت انوریان/

ببینید حضرت زهرا “س” که به عنوان الگوبرای نه فقط مسلمین که برای  همه ی بشریت هستند، همان کارهایی را می کردند که همه ی انسان ها می کنند. یعنی برای رفع نیاز های دنیایی کار می کردند، همین طورمثل  بقیه ی زن ها به وظایف  همسر داری و مادری مشغول بودند. کارهای خانه مثل نان پختن و دستاس کردن هم به عهده ی ایشان بود. ضمن آنکه ایشان به عنوان یک معصوم و هدایت گردر قبال اجتماع و مردم هم تکالیفی بر عهده داشتند.  گر چه بیشتر این بخش از تعهد ایشان در خانه محقق می شد مثل آموزش زنان و حل مشکلات کسانی که به ایشان مراجعه می کردند . در موارد مقتضی هم ایشان حضور اجتماعی داشتند به ویژه بعد از رحلت حضرت رسول “ص” و در دفاع از ولایت.

اما خیلی ساده بگویم تفاوت شخصیت ایشان در این است که وجود مقدس حضرت زهرا تمام این مسئولیت ها را با رعایت تقوا به شکل تمام و کامل آن انجام می دادند.یعنی همان شرطی که خداوند در قران برای بندگان گذاشته .پس تنها راه نزدیک شدن به وجود مقدس حضرت فاطمه “س” رعایت تقواست. در همه ی اوقات و در هر جا، تقوا تقوا تقوا.

 این دستور برای آقایان هم هست ولی چون در مورد الگو بودن حضرت زهرا به ویژه برای خانم ها سوال شد، می خواهم بگویم در زمانه ی ما خانم ها حضور خیلی زیادی در همه ی شئونات اجتماعی دارند.شاید بهتر باشد که بگویم  خیلی خیلی زیاد .دردانشگاه های ما بیش از مردان، زنان طالب علم به چشم می آیند. در ادارات تعداد زنان شاغل کم نیست و قس علیهذا.همین طورسهم زنان حاضر در فضای مجازی قابل اعتناست . ممانعتی برای زنان در نشان دادن توانایی های شان نیست و بلکه جامعه به کمک آنان احتیاج دارد . زنی می تواند با جلب رضایت وجود مقدس حضرت فاطمه “س” به او نزدیک شود که اگر مادر است با تقوا و آگاه به وظایف خود مادری کند؛ اگر همسر است به همین ترتیب واگر هر نقش دیگری دارد با در نظر گرفتن خدا سعی در رعایت تقوا و پرهیز از گناه داشته باشد.

/انتهای متن/