اتفاقی نادر برای دو قلوهای سیاه و سفید آمریکایی/عکس

این دو دختر دوقلو دارای شخصیت های متفاوت می باشند ،”کدال”علاقه بسیاری به استراحت دارد اما دختر دوم که “بایلی”نام دارد بسیار گریه می کند و به راحتی به خواب نمی رود. از هر یک میلیون نوزاد دوقلوی متولد شده از پدر و مادر سیاهپوست و سفید پوست فقط یک مورد سفید و سیاه می شوند. به عبارت بهتر از هر یک میلیون نوزاد تنها یک مورد سیاه و سفید هستند .

0

ربکا هورتون 28 ساله و کرتیس مارتین 24 ساله نام پدر و مادر این دوقلو ها است این زوج خوش شانس اهل میدلند می باشند و از بین یک میلیون نوزاد، دوقلوهای آنها سیاه و سفید هستند .
این دو دختر دوقلو دارای شخصیت های متفاوت می باشند ،”کدال”علاقه بسیاری به استراحت دارد اما دختر دوم که “بایلی”نام دارد بسیار گریه می کند و به راحتی به خواب نمی رود.

 اتفاق جالب برای دو قلوهای سیاه و سفید آمریکایی +عکس

اتفاق جالب برای دو قلوهای سیاه و سفید آمریکایی +عکس

منبع: ستاره ها/انتهای متن/