۳۰ درصد پرستاران در معرض خشونت فیزیکی

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد که پرستاران در معرض انواع خشونت های کلامی و فیزیکی بیماران و همراهان آنها قرار دارند.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، محمد شریفی مقدم تاکید کرد: پرستاران همواره در صف اول پاسخگویی به بیماران و همراهان قرار دارند و ضعف عملکردی در مراکز درمانی را پرستار باید جواب بدهد. بطوریکه اگر پزشک دیر بیاید، پرستار پاسخگوست. اگر غذای بیمارستان بد باشد، اگر ملحفه تخت بیمارستانی کثیف باشد و اگر اتاق بیمار گرم یا سرد باشد، همه این مشکلات را پرستار باید پاسخگو باشد.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که پرستاران در معرض انواع تهدیدها و خشونت های کلامی و فیزیکی قرار دارند، گفت: بررسی ها نشان می دهد بیش از ۹۰ پرستاران در محیط کار، خشونت های کلامی و ۳۰ درصد آنها خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه پرستاران در محیط کاری امنیت لازم را ندارند، افزود: وظیفه تامین امنیت پرسنل بر عهده مدیریت بیمارستان است. ولی متاسفانه در این زمینه کم توجهی می کنند و همین ضعف مدیریتی باعث می شود که پرستاران همواره در معرض خشونت های فیزیکی و کلامی قرار بگیرند.

وی به حادثه ای که ۱۲ فروردین ماه امسال در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه رخ داد و طی آن دو پرستار مورد حمله قرار گرفتند، اشاره کرد و افزود: در آن روز فردی که با ضربه چاقو به دستش دچار آسیب شده بود، به آن بیمارستان می رود و با توجه به اینکه روز تعطیل بوده و پزشک کشیک مشغول بیماران دیگری بوده است، معترض شده و با داد و فریاد آرامش بیمارستان را به هم می زند.

شریفی مقدم ادامه داد: فرد مضروب از پرستاران می خواهد که پاسخگو باشند و در نهایت درگیر شده و یک دانشجوی پرستاری را با ضربه چاقو از پشت پا مجروح می کند و همچنین به پرستار دیگری آسیب می رساند. در نهایت با مداخله پلیس و حراست بیمارستان، پرونده ای در همین ارتباط تشکیل می شود اما بعد از گذشت ۱۰ روز از حادثه، این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد.

/انتهای متن/