نتیجه مسابقه “من و پدرم” اعلام شد

برندگان مسابقه”من و پدرم” که در مراسم بزرگداشت سومین سالگرد تاسیس به دخت در میلاد خجسته زینب کبری(س) برگزار شد، اعلام گردید.

0

در مراسم بزرگداشت سومین سالگرد تاسیس به دخت در میلاد خجسته زینب کبری(س) مسابقه “من و پدرم” برگزار شد. وعده کردیم که نتیجه مسابقه را در ایام میلاد مبارک حضرت فاممه زهرا(س) در سایت به دخت و هفته زن اعلام کنیم.

برندگان مسابقه “من و پدرم” پس از بررسی هیات داوران به این شرح اعلام شد:

1-    برگزیده اول : مونا قاضیان با مطلب “مردانگی ات به من درس زنانگی آموخت”

لینک مطلب مورد نظر 

2-    برگزیده دوم:  مهتاب شهسواری با مطلب ” آغوش پدر امن ترین جای دنیا”

لینک مطلب مورد نظر

3-    برگزیده سوم: اکرم امیرکمالی با مطلب” پدرم خورشید زندگی من است”

لینک مطلب مورد نظر

/انتهای متن/