زندگی غم انگیز ننه شهربانو و زینب

ننه شهربانو مادر زینب است 4 سال از دختر معلولش نگهداری میکند.زینب 4سال پیش از درخت گردو سقوط کرد و معلول ضایعه نخاعی شد.هزینه منزل استیجاری ، نداشتن سرپرست و بيماري زينب زندگی را دشوار کرده است.

0

منبع: تابناک/انتهای متن/

 

درج نظر