تنها همین: در جمع خوبی ها، ترینی

همیشه در هر خانه ای مادر میزبان است و مهیا

یک روز میلاد پسر است و  یک روز میلاددختر  است روزی دگر میلاد پدر 

در تمامی روزها، مادر یکه است و تنها ، می آید ، می رود،  مهیا می کند تا گل های لبخند را بر لب های عزیزان خویش ببیند .

0

اما فقط یک روز سال ، فقط و فقط یک روز سال روز، روز مادر است  در این روز  ولوله ای بر پاست همه می آیند ، همه می روند و همه مهیا میشوند

آخر  امروز روز، روز اوست ، روز یگانه هر خانه ای

یگانه ای که  به برکت وجود بزرگ بانوی مهربانی ها

نامش، وجودش و عظمتش سراسر مهر و برکت مهربانیست .

سلام بر بزرگترین و مهربانترین مادر هستی

که همه جهان مست نوازش مادرانه اوست

سلام بر او  در  روز میلادش و شادباش هزاران شادباش و بر دسته گل های محمدی اش که تفسیر و اساس  تمامی عطر های دل انگیز هستی اند .

به بهانه این عطر افشانی الهی ، مشام جانمان را باواژه واژه های شعر  یاسر حوتی ، نوازش میدهیم .

 

هرچند پنهانی ولی پیدا ترینی

هرچند با مایی ولی تنها ترینی

 

از آسمان می‌آیی ای باران رحمت

گیرم که پائین آمدی بالا ترینی

 

انسیه الحورایی و مبهوت ماندم

انسان ترینی یا مگر حورا ترینی..!؟

 

وقتی تو راز لیله القدری، یقیناً

تفسیر آیه آیه را معنا ترینی 

 

درک تومثل درک توحیدست،سخت است

برهرسئوال وپرسشم، آیا ترینی

 

هم جمع اضدادی و هم جمع نقیضین

هرچند بانوئی ولی آقا ترینی

 

گرچه مقام انبیاء زهراست ، اما

تنها تو دربین همه زهرا ترینی 

 

خواهم اگر یک جمله در مدح تو گویم

تنها همین: در جمع خوبی ها، ترینی

 /انتهای متن/