خانه سالمندان

جوانی شان را به پای بچه هایی گذاشتند که حالا آنها را در خانه سالمندان گذاشته اند و رفته اند…. حالا پیرند و زمین گیر و نیازمند دستگیری. بچه ها کجایند؟

0

عکاس: شهلا پارسایی/انتهای متن/