واگذاری سرپرستی کودکان دختر به زنان فاقد همسر

«شبه خانواده» یکی از طرح‌های بهزیستی به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که با هدف پیشگیری از اقامت دراز مدت کودکان در مراکز سازمان، پیشگیری از ایجاد مشکلات عاطفی کودکان و در راستای کاهش تاسیس مراکز شبانه روزی ایجاد شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از (ایسنا)، بر اساس این طرح، یک تا سه کودک در خانواده بستگان یا خانواده داوطلب واجد صلاحیت، تحت مراقبت قرار گرفته و از سوی مددجویان بهزیستی به صورت مستمر بر زندگی آنان نظارت می‌شود.

همچنین این طرح به تقویت روند موسسه زدایی و ایجاد پرورش فرزندان در دامان خانواده کمک کرده و در این راستا یکی از عمده‌ترین قالب‌های حمایت از کودکان بی سرپرست، طرح”شبه خانواده” است که کودکان مشمول این طرح نیز کودکان مقیم مراکز شبانه روزیها هستند که با زمینه سازی مناسب مددکاری انتخاب و به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت جهت زندگی، به خانواه‌های داوطلب واجد صلاحیت منتقل می‌شوند.

شرایط خانواده‌های داوطلب خواستار فرزندخواندگی در طرح شبه خانواده یا امین موقت

خانواده‌های داوطلب در طرح شبه خانواده باید ایرانی،‌ مسلمان، متعهد، ‌معتقد به مبانی اعتقادی و اسلامی، فاقد سوء پیشینه کیفری، ‌مشهور به حسن اخلاق، دارای انسجام، توانایی و مهارت کافی در پرورش کودکان باشند. همچنین با توجه به سن و جنسیت فرزند و مدت نگهداری، ‌اعضای خانواده باید متعهد به رعایت دقیق موازین شرعی و پرورش اسلامی بوده و از سلامت روان و سلامت جسمانی در حد ایفای نقش و مسولیت، نسبت به فرندان و حقوق آنان برخواردار باشند.

شایان ذکر است که داوطلبان این مراکز حتما باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و همچنین بستگان سببی و نسبی کودک در صورت واجد شرایط بودن و داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی، روان شناسی،‌ جامعه شناسی و مددکاری در اولویت هستند.

زوجین علاوه بر داشتن تمکن مالی مناسب باید حداقل 25 سال و حداکثر 50 ساله باشد و پس از پذیرش فرزندان در خانواده،‌ تعداد اعضای خانواده نباید از هفت نفر تجاوز کند و زنان فاقد همسر نیز در صورت دارا بودن سایر شرایط با تایید کمیته شبه خانواده استان (که شامل مدیرکل استان، معاون امور اجتماعی استان، کارشناس شبه خانواده استان، مدیر بهریستی شهرستان و کارشناس حقوقی استان هستند) می‌توانند سرپرستی 1 تا 3 کودک دختر را عهده دار شوند.

/انتهای متن/

درج نظر