ضایعات فلزی هم میتوانند دیدنی شوند

هنرمند مجسمه ساز آمریکایی هر روز دست به ساخت مجسمه های می زند که نگاه تحسین هر مخاطبی را جلب می کند.
 

0

هنرمند مجسمه ساز امریکایی  بنام «جان لویز»  آثارش چند سالی است که در رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی سرو صدایی به پا کرده است.