پدر، نعمت الهی

در نعمتی خداداد است که به ما اهدا شده و باید از خداوند سپاسگزار باشیم. من پدری دارم ، مهربان، الگو، نمونه، هر زمان مشکلی داشتم او به فریادم رسید.

0

 راستی اگر او نبود چه کسی در قالب یک مذکر، محرم، با تجربه مرا هدایت و راهنمایی می کرد، دستم را می گرفت و از انحراف نجات می داد! و حالا او 5 ماه است که در بستر است ساکت و آرام ، دیگر نصیحت نمی کند.

دیگر نمی توانم از او راهنمایی بگیرم، نمی توانم مشکلاتم را طرح کنم فقط توفیقی است برای خدمت رسانی به او، باز هم خدا را شکر، همین بودنت خیلی قشنگه.

کد 100127

/انتهای متن/