کودکان… نه! مردان کوچک کار

اینا شاید مردهای کوچک خانواده باشن و هیچی از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی نفهمند …

0

اینا رو توی خیابون دید!؟
بهشون می گن ” بچه ها ی کار” …
اینا شاید مردهای کوچک خانواده باشن و هیچی از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی نفهمند …
اینا آدمهای کوچکی هستند که ممکنه همیشه از کنارتون رد بشت و حرفاشون رو توی رسانه ها بخونی …
حالا سوال من اینه که آیا تا به حال از وقتت زدی و یه گوشه گیر بندازی شون و چهار کلمه باهاشون ، فقط برای دل خودت – حرف بزنی!؟
نه!
بهت پیشنهاد می کنم اگه یه روزی اونا رو دیدی حتما این کار رو بکن…
انقدر حرف دارن… انقدر نیاز به یه همدل دارن…انقدر خوشحال می شن…
تو هم بعد از اینکه حرف هاشون رو شنیدی، انقدر به خودت می آی …دیگه وقت ت رو هدر نمی دی برای کارهای بی ارزش…
از من به تو نصیحت!!
یه روز … فقط یه روز ! این کار رو انجام بده…
بهشون می گن” کودکان … نه !! مردان کوچک کار…

درج نظر