زنانه رانندگی کنیم

0

فرزانه حکمت
وقتی قرار است خانم ها وارد عرصه فعالیت اجتماعی شوند، انتظار این است که “زنانه” وارد شوند، نه مردانه. وگرنه فلسفه وجودی شان زیر سوال می رود. به نوعی  نقض غرض است.
نسل جدیدی از دختران راننده را در خیابان می توان دید که در ویراژ دادن و لایی کشیدن و … دست خیلی از پسرها و مردها را از پشت می بندند. آن وقت خیلی از این مردها و پسرها حیران و گیج مانده اند که با این دسته راننده های مونث چه معامله ای باید کرد؟ اگر همجنس خودشان بود که می دانستند چطور باید روی شان را کم کرد ولی وقتی از جنس لطیف!؟ اند، چطور می شود با آنها تعامل کرد که تصادف نشود و دعوا نشود و …؟ و این سوالی است که خیلی از اقایان می پرسند و البته جوابی نمی شود به آنها داد.
راستی اگر قرار باشد خانم ها وارد هر عرصه ای که می شوند، مثلا رانندگی، دنبال کورس گذاشتن با مردها باشند و روی آنها را کم کردن، نهایت کار چه می شود؟
خانم ها که همیشه به اخلاق مداری، مسئولیت شناسی و عطوفت و رأفت شناخته می شده اند، چرا با این خصوصیات شان وارد عرصه نشوند؟ چرا میدان مسابقه را مسابقه اخلاق مداری و قانون مداری و ملاحظه دیگری را کردن و … نکنند ؟ چرا در فعالیت اجتماعی و اقتصادی با همان خصوصیات زنانه ای که از زن موجودی مثل مادر را می سازد، وارد نشوند؟ چرا زنانه کار نکنند؟ زنانه رانندگی نکنند؟ زنانه بودن و عمل کردن  بهتر نیست از مردانه شدن و عمل کردن برای زنان؟