طعم سلامت 9

درمان همه ی دردها به جز مرگ

0

سیاه دانه، دانه ی کوچکی است که به جز مرگ، همه ی  بیماری ها را درمان می کند  و می تواند درمان بیماری های تنفسی گردد که  خصوصا با افزایش برودت وآلودگی هوا خیلی ها را گرفتار می کند. بنا داریم مطالب یکی دو نوبت آیندۀ طعم سلامت را به درمان این نوع بیماری ها که به بیماری های فصلی معروفند(والبته به دلیل آلودگی هوا وتغذیۀ ناسالم در فصل های دیگر هم می توانند مسئله ساز شوند) اختصاص دهیم،
بیماری های تنفسی مثل سرفه  یکی ازعوارض شایع در ماه های سرد است و وقتی گریبانگیر می شود،  انگار بنا ندارد به این زودی ها دست از سر انسان بردارد و خلاصی از آن گاه ماه ها به طول می انجامد. حال آنکه می توان با شناختن خواص گیاهان دارویی توصیه شده در طب اسلامی، به درمان های بی عارضه، سریع ومؤثر این بیماری ها دست یافت.
یکی از این درمان های قطعی، درمان با سیاه دانه است که در حدیث نبوی نیز به آن توصیه شده است.

جویدن سیاه دانه بهتر است
اما استفادۀ درست از این دانه ی  درمانگر از شرایط  ضروری تأ ثیرگذاری آن است؛ از جمله آن که  سیاه دانه حتما باید جویده شود تا خواص آن ظاهر شود . بنابراین  بلعیدن آن بدون جویدن چندان تأثیر گذار نخواهد بود. کسانی که به هر دلیل قادر به جویدن نیستند، می توانند با رعایت کردن نکاتی که برای آسیاب کردن سیاه دانه  به شیوه ی  درست لازم است،همچنان از خاصیت های بی نظیر آن
بهره مند گردند. برای این کار بهتر است به جای آسیاب های برقی، ترجیحا از هاون های زعفران سابی استفاده شود ویا چنانچه ازآسیاب برقی استفاده می شود، زمان چرخش تیغه ها آنقدر نباشد که حرارت ناشی از آن، تأ ثیر منفی بر روی خواص سیاه دانه بگذارد.
نکتۀ دیگری که بسیار حائز اهمیت است این است که به هیچ وجه نباید سیاه دانه ی آسیاب شده در معرض هوا قرار بگیرد. برای همین بهتر است که سیاه دانه را بلافاصله پس ازپودر شدن با عسل طبیعی مخلوط کنید وآن را با عسل مصرف نمایید که در این حالت بر میزان  تأثیر آن هم افزوده خواهد شد (یادتان باشد ازمصرف عسل های شیمیایی چینی ویا عسل های غیر طبیعی داخلی  جدا خودداری
کنید).

سیاه دانه ی معجزه گر
آخرین نکته این که مقدارمصرف سیاه دانه حدود یک قاشق چای خوری ذکر شده است وبهتر است همراه با آب گرم ( ولرم) باشد.
مالیدن روغن سیاه دانه به پیشانی نیزدر درمان سینوزیت اثر فوق العاده ای دارد. به هر حال از این داروی معجزه گر هر چه گفته شود کم است و یقینا بهترین تعریف از خواص سیاه دانه  ذکرهمان حدیث منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است  که فرمودند :
“سیاه دانه درمان همه ی دردها به جز مرگ است.”
تندرست باشید