مراقب باشیم فریب فرآیندهای جهانی را نخوریم

هنوز با آن پتانسیلی که زن می‌تواند در جامعه داخلی و خارجی داشته باشد فاصله داریم و برای توسعه بخشی به نقش‌آفرینی زنان باید مراقبت باشیم که فریب فرآیندهای جهانی را نخوریم

0

هنوز با پتانسیلی که زن می‌تواند در جامعه داشته باشد فاصله داریم
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: هنوز با آن پتانسیلی که زن می‌تواند در جامعه داخلی و خارجی داشته باشد فاصله داریم و برای توسعه بخشی به نقش‌آفرینی زنان باید مراقبت باشیم که فریب فرآیندهای جهانی را نخوریم.
خبرگزاری فارس: هنوز با پتانسیلی که زن می‌تواند در جامعه داشته باشد فاصله داریم/ مراقب باشیم فریب فرآیندهای جهانی را نخوریم
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا سعیدآبادی در همایش «تحکیم بنیان خانواده و نقش زن» گفت: سازمان یونسکو دو هدف مهم صلح و توسعه را در جهان دنبال می‌کند و ما به عنوان کمیسیون ملی یونسکو می‌خواهیم این دو هدف را از لنز جمهوری اسلامی ایران دنبال کنیم.
وی افزود: صلح مدنظر یونسکو ذهنی و اندیشه‌ای است و این صلح ریشه در اندیشه و ذهن تک تک افراد جامعه بشری دارد اگر جنگ در فکر و ذهن انسان‌ها شکل می‌گیرد صلح نیز از ذهن انسانها شروع می‌شود.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: توسعه مدنظر یونسکو پایدار است که حداقل سه ضلع دارد. رشد و توسعه اقتصادی، پایداری زیست محیطی و اینکه توسعه در ظرف فرهنگی و اجتماعی هر کشوری معنا پیدا می‌کند اضلاع توسعه مدنظر یونسکو است. چنین توسعه‌ای را می‌توان توسعه پایدار عنوان کرد.
وی ادامه داد: چنین صلحی نقش واقعی زن را می‌طلبد اگر موضوع توسعه پایدار است باز این نقش واقعی شایسته زن است که می ‌تواند توسعه پایداری را رقم بزند امروز 4 روند مهم در حوزه نقش‌آفرینی زنان در دنیا اتفاق می‌افتد و شما به عنوان زن ایرانی باید متوجه روندهای جهانی باشید تا اشتباه نکنید این 4 روند تحت عنوان جهانی شدن یا جهانی‌سازی در حال شکل گرفتن است.
سعیدآبادی تصریح کرد: انبوه شدن و توده‌ای شدن تقاضا برای نقش‌آفرینی زنان اولین روند است آنچه امروز در جامعه جهانی دیده می‌شود و سیاست‌گذاری‌های ملی حرف آن را می‌زنند انبوه شدن تقاضا برای نقش‌آفرینی زنان است.
وی افزود: روند دوم متنوع شدن است نقش‌های متنوع و مختلفی در حال شکل‌گیری است برخی از این نقش‌ها بایسته و برخی بی‌اصالت است نکته‌ای که وجود دارد متنوع شدن این نقش‌ها است.
سعیدآبادی ادامه داد: روند سوم تجاری شدن است که بر اساس آن نقش‌هایی که برای زنان تعریف می‌شود با تجاری شدن همراه است. تجارت و درآمد حرف آخر را در این روند برای زنان می‌زند همچنین روند چهارم بین‌المللی شدن است به این معنا که در چارچوب جهانی شدن زنان همه نقش‌ها را برای زنان همه کشورها یکسان می‌داند.
وی افزود: اگر دنبال توسعه نقش‌آفرینی زنان در ایران هستیم با توجه به اینکه ظرفیت زن ایرانی مسلمان بیش از اینها است باید بستری بیشتری در این نقش‌آفرینی در ساحت‌های مختلف علم فراهم کنیم.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تصریح کرد: هنوز با آن پتانسیلی که زن می‌تواند در جامعه داخلی و خارجی داشته باشد فاصله داریم و برای توسعه بخشی به نقش‌آفرینی زنان باید مراقبت باشیم که فریب فرآیندهای جهانی را نخوریم. باید بدانیم بدون حضور زنان نمی‌شود میراث فرهنگی را تقویت کنیم.

درج نظر