آهای مسئولین!‌این دستفروش ها

چرا هر کسی چیزی به دست گرفته و فریاد می‌زند و این همه هیاهو برای چیست ؟ به نظر شما مشکل شغل بانوان چگونه حل می‌شود؟

0

راضیه رحمی جعفری

فروشنده های مترو را حتما همه مترو سواران دیده اند. اوایل دیدن فروشگاه سیار در مترو جالب بود. ولی وقتی تعدادشان از یک حدی بیشتر شد و هر کسی چیزی به دست گرفت و محیط شلوغ مترو را با تبلیغات اجناسش شلوغ تر کرد، دیگر نه تنها جذابیت نداشت بلکه انسان را به فکر فرو می‌برد که چرا هر کسی چیزی به دست گرفته و فریاد می‌زند و این همه هیاهو برای چیست؟
من که مدت ها به این فکر می‌کردم که بعد از فارغ التحصیلی چه شغلی را انتخاب کنم یا چه شغلی مرا انتخاب می‌کند!، بعضی اوقات هم فکر می‌کردم بروم هنری یاد بگیرم و چیزی تولید کنم و بفروشم! اما بعد پشیمان می‌شدم. فکر می‌کردم بعد از اتمام درسم حتما می‌توانم از استعداد و مدرکم در راستای شغل مناسبی که مدنظرم بود، استفاده کنم. اما هرجا سر می‌زدم می‌گفتند : نیرو داریم! نمی‌خواهیم!
مدتی پیش من که از وضع کار موجود شکایت داشتم که چرا با این همه زحمتی که یک فرد برای درس خواندن به خصوص در دانشگاه های خوب می‌کشد شغل مناسبی برای خود نمی‌یابد، با خانمی در اتوبوس هم صحبت شده بودم و ایشان امید می‌دادند. مشغول صحبت بودیم که خانم جوانی که کنار ما ایستاده بود به جمع ما پیوست و گله داشت از عمر جوانیش که به پای شغلی می‌رود که هیچ ربطی به او و استعداد و مدرکش ندارد ولی مجبور است در آن فعالیت کند. می‌گفت بعد از جستجوی بسیار و این که در هر ارگانی پارتی بازی شده است و کارمندان خودشان را از این بخش به آن بخش جا به جا می‌کنند، تصمیم گرفته است که منت این ارگان و آن اداره و فلان شرکت و… را نکشد و برود سر همان کاری که از آن گله داشت!
البته نه اینکه آن کار یا امثالش کار بدی باشد، ولی کسی که درس دیگری را خوانده و مدرک دیگری دارد، توقع دارد بتواند از استعدادش در همان زمینه به نفع خودش و جامعه اش بهره ببرد.
فکر می کردم به زنان و دختران کشورم که گاهی از سر نیاز گاهی از روی شوق و یا به هر دلیل دیگری می‌خواهند شغلی داشته باشند اما …
آهاااااای مسئولین گران قدر کشور هیچ می‌دانید که زنان و دختران گاهی مجبورند برای امرار معاششان تن به کاری دهند که در شأن روحیه و لطافت زنانه ی آن ها نیست؟!
آهاااااای مسئولین گران قدر کشور چرا بیش از اندازه و ظرفیت مورد نیاز برای کشور دانشجو می‌پذیرید بی آن که فکری به حال آن طرف قضیه که شغل این افراد است بفرمایید؟!(
آهاااااای مسئولین گران قدر کشور چرا از سیستم پارتی بازی که این همه برای همه ارگان ها و مشاغل عادی شده است، جلوگیری نمی‌کنید؟!
و هزار چرای دیگر که اگر پاسخ داده شود و حل شود، این نقش های جا به جا شده ی فعلی، به جای درست و اولیه خود برمی‌گردند و جامعه همانی می‌شود که خدا متناسب با فطرت انسان ها برایشان خواسته است.

درج نظر