آموزش قلاب بافی قدم به قدم

به درخواست شما همراهان همیشگی هنر و زندگی به دخت، تصمیم گرفتیم آموزش قدم به قدم قلاب بافی را از گام اول با هم تجربه کنیم.

0

قلاب بافی هنری اصیل آرامش بخش ودر عین حال زیبا وکاربردی است. برای شروع به وسایل زیادی جز یک قلاب و کاموای مورد نظر و سلیقه خودتان، به وسیله دیگری نیاز نداریم.

البته همانند  بافتنی، با توجه به ضخامت کاموا، شماره قلاب را هم باید انتخاب کنید. معمولا روی کامواها شماره قلاب مناسب نوشته شده است.

گام اول: آموزش قدم به قدم بافت های اصلی

*گره خفت(دانه اول):

با انگشت یک حلقه درست کنیدحلقه را روی میل بگیرید وسر نخ شروع را بکشید.(مطابق شکل)

*زنجیره

درابتدای هر رج و شروع هر کار به زنجیره نیاز داریم که برای بافتن آن میل را مثل مداد بین شست وانگشت سبابه دست راست نگه دارید. برای هر دانه زنجیره ای نخ را دور نوک میل بیاندازید وحلقه را بکشید.(مطابق شکل)

*کوک شل یا بافت نامرئی:

نوک میل را به دانه بعد رج قبل فرو کرده نخ را دور میل انداخته و بعد آن را به عقب کشیده  و از توی دو حلقه بکشید تاخود یک دانه روی میل بوجود بیاورد.(مطابق شکل)

*پایه کوتاه(بافت یک لایی):

نوک میل را در دانه بعد فرو کنید و نخ را از توی یک حلقه رد کنید. نخ را دور میل انداخته و آن را  از توی دو حلقه روی میل بکشید تا خود یک دانه روی میل بوجود بیاورد.(مطابق شکل) این بافت به بلندی یک زنجیره است.*