تخصیص بودجه 8 میلیارد تومانی به برنامه‌های زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از بودجه 8 میلیارد تومانی زنان برای سال آینده خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم نمایندگان مجلس بودجه زنان و امور خانواده را به دلیل آنکه اعتبار خیلی بالایی ندارد کاهش ندهند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از مهر،شهیندخت مولاوردی با بیان این مطلب گفت: بودجه پیشنهادی معاونت زنان در لایحه بودجه هشت میلیارد تومان است. با توجه به سیاست انقباضی امسال دولت خوشبختانه معاونت زنان و خانواده مشمول این سیاست انقباضی نشده و بودجه امسال نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: با رایزنی های انجام شده با نهاد ریاست جمهوری قرار شده است 50 درصد هزینه های جاری به سرجمع هزینه های نهاد ریاست جمهوری اضافه شود بنابراین می‌توان اعتبار بیشتری را برای اجرای برنامه های حوزه زن و خانواده که تاکنون پیش بینی شده است، اختصاص داد.

 وی درباره اعتبار بیمه زنان خانه‌دار گفت: اعتبار لازم در بودجه سازمان تامین اجتماعی لحاظ شده است اما پیگیری تحقق آن برعهده ماست که با رایزنی های انجام شده با وزارت رفاه و تعاون قرار است برای سال آینده 500 هزار نفر تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار بگیرند.

مولاوردی درباره اختصاص یک درصد اعتبار دستگاه ها به امور خانواده و زنان گفت: دستگاه ها مکلف به اختصاص این اعتبار نشده و تنها از سوی مجلس مجاز شمرده شده اند که با این مجاز دانستن تاکنون اتفاق خاصی برای اختصاص اعتبار نیفتاده است. خوشبختانه امسال نیز در لایحه بودجه دوباره این تاکید به دستگاه ها شده است.

به گفته معاون رئیس جمهور قرار نیست در لایحه بودجه خط کشی برای اختصاص اعتبار به زنان انجام شود و بقیه اعتبار به مردان اختصاص داده شود چرا که ما معتقدیم 50 درصد جامعه را زنان و مابقی را خانواده ها تشکیل می دهند و باید تلاش کنیم که تمامی دستگاه ها بخشی از اعتبار خود را برای ساماندهی امور خانواده تخصیص دهند.

مولاوردی در پایان گفت: هدف اصلی ما نگاه ویژه و حساسیت به حوزه زنان و خانواده در کل جامعه است تا بتوان برنامه های پیش بینی شده را اجرایی کرد.

 /انتهای متن/