خمپاره های طالبان 4 آموزگار زن را زخمی کرد

0

سرویس خبر به دخت/

اسدآباد، افغانستان – به گفتۀ عبدالغنی مصمم سخنگوی والی، شلیک خمپاره در روز 25 نوامبر به یک مدرسۀ دخترانه در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر چهار آموزگار زن را مجروح کرد.

وی گفت که ستیزه جویان طالبان خمپاره ها را شلیک کردند و افزود که مدیر مدرسه نیز در میان زخمیان بود.

فاروق سهاک، رئیس بیمارستان غیرنظامی اسدآباد، گفت که آموزگاران در شرایط بحرانی قرار داشتند و مسئولان آن ها را به یک بیمارستان مجهزتر در جلال آباد فرستادند.
او طالبان را مسئول شلیک این راکت دانست.

درج نظر