مسابقه “یک عکس، یک نظر” 5

با دیدن این عکس یاد چه نکته یا جمله ای می افتید؟

20

سرویس مسابقه به دخت/

به دختی ها نظر خود را درباره این عکس بنویسند:

 

نمایش نظرات (20)