ما مترو را دوست داريم!

ما در طول هفته، 8 روزش رو با مترو مي‌يائيم و در طول اين 8 روز، هشتصد اتفاق براي ما مي‌افته..

15

سرویس اجتماعی به دخت/

.. يا مي‌مونيم لاي در يا انگشت شصت دست چپمون مي‌ره تو چشم راننده يا مي‌مونيم توي آسانسور يا پامون رو لگد مي‌كنن يا برچسب مي‌شيم روي شيشه يا پرتمون مي‌كنن روي زمين و از رومون رد مي‌شن و 497 نوع بلاي ديگه كه زير زمين بر سرمون نازل مي‌شه.با اين حال ما مترو رو دوست داريم. چون نيمي از سوژه‌هامون روي توي همين مترو پيدا مي‌كنيم. از نظر بدني ورزيده مي‌شيم، كلي دوست و دشمن پيدا مي‌كنيم، لهجه‌مون تقويت مي‌شه، درس‌هاي بهداشتي مي‌گيريم و مي‌فهيم كه سير خوردن خيلي بده، خيلي بد! و حموم خيلي خوبه، خيلي خوب حسن! در كنار همه اين چيزها، اعتماد به نفسمون بالا مي‌ره و مطمئن مي‌شيم، ما كه از اين همه وقايع مرگ‌آور توي مترو جون سالم به در مي‌بريم يقينا از آنفلوآنزاي مرغي هم نمي‌ميريم.زندگي كوتاهتر از آن است كه به خصومت بگذرد و قلب ها گرامي‌تر از آن هستند كه بشكنند، آن‌چه از روزگار به دست مي‌آيد با خنده نمي‌ماند و آن چه از دست برود با گريه جبران نمي‌شود، فردا خورشيد طلوع خواهد كرد، حتي اگر ما نباشيم.

پروین م/انتهای متن/

نمایش نظرات (15)