زنان خانه‌دار عادی در حال حاضر می‌توانند بیمه شوند

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه زنان خانه‌دار عادی هم‌اکنون بدون هیچ مشکلی در حال اجراست و تا‌کنون بر اساس آمارهای ارائه‌شده ۶۳ هزار زن خانه‌دار عادی برای پوشش بیمه‌ای اقدام کرده‌اند.

0

سرویس خبر به دخت/

 به گزارش به دخت به نقل از فارس،فاطمه آلیا گفت: بیمه زنان خانه‌دار مطابق اصل 29 قانون اساسی به بحث بیمه می‌پردازد مخصوصاً بیمه بیوه‌گان و بی سرپرستان که باید اجرایی شود و معمولاً در برنامه‌های پنج‌ساله نیز باید به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: حدود 12 سال قبل بحث بیمه زنان خانه‌دار به صورت قانون درآمد و این لایحه‌ای بود که دولت وقت به مجلس آورد که زنان خانه‌دار بیمه شوند ،اما منبع تأمین اعتباراتش بودجه دولتی بود و دولت مکلف شده بود زنان خانه‌دار را بیمه کند.

این عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: در مرحله آزمایشی این طرح خود چند شهر به صورت پایلوت انتخاب شد و در مرحله اجرا نتوانستند بیشتر از آن شهرها را در اجرا وارد کنند چون اجرای این بیمه متکی به بودجه دولت بود و بعد از آن با بازنگری و آسیب شناسی انجام شده به دنبال تأمین اعتبارات غیردولتی برای اجرایی کردن این قانون بودند و پیشنهادات متفاوتی نیز وجود داشت.

آلیا افزود: در نهایت هم اکنون و در وضع فعلی زنان خانه‌دار می‌توانند با یک سهم آورده‌ای حدود 17 درصد را خودشان پرداخت کنند و این مبلغ در صندوقی ذخیره می‌شود که سپس در زمانی که نیاز هست بیمه می‌شوند که شرایط و دستورالعمل‌های داخلی توسط سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده است مانند اینکه زیر 50 سال باشند و در واقع این بیمه یک تأمین آتیه و دور اندیشی است که در زمانی که می‌توانند سهم آورده را بپردازند این سهم را می‌پردازند و بعد در زمان نیاز بیمه می‌شوند.

وی تصریح کرد: بیمه زنان روستایی و عشایر بحث دیگری بود که این افراد 7 درصد سهم آورده می‌پردازند و سهم آن ها پایین است که تقریباً در تمام روستاها و عشایر اعلام شده است که در دنیا بی نظیر است ،اما در مناطقی ممکن است حتی این مبلغ را نتوانند بپردازند که هم اکنون در حال بررسی و پیگیر حل این مشکل هستیم تا محلی برای تأمین آن باشد.

آلیا ادامه داد: بحث سوم موضوعی است که در بودجه سال 92 دیده شده است که برای حدود یک میلیون زن خانه‌دار با اولویت سرپرست خانوار سالی 200 هزار نفر را بیمه کنیم که برای اجرای این طرح هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیسیون تلفیق دیده شد که بخشی از محل نفت، یارانه‌ها،فروش نخ سیگار و از منابع مختلف برای سال 92 درنظرگرفته شده است که اگر امسال اجرایی شود هر سال می‌توانیم در قانون بودجه این مقدار را لحاظ کنیم تا در مدت 5 سال به تعداد مورد نظر برسیم.

این عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: رئیس سازمان تأمین اجتماعی اطمینان دادند که مانعی برای اجرایی شدن وجود ندارد و تمام اطلاعات لازم در وزارت رفاه وجود دارد و در بخش بیمه زنان خانه‌دار عادی هم که مشکلی وجود ندارد که هم اکنون جریان دارد و هرکسی مایل است از طریق شعبات تأمین اجتماعی می‌تواند اقدام کند و بر اساس آماری که دادند تا کنون 63 تا 64 هزار نفر برای بیمه زنان خانه‌دار عادی اقدام کرده‌اند.

 /انتهای متن/