نظر دو مرجع تقلید درخصوص تکخوانی زنان

آیات عظام مکارم‌شیرازی و سیستانی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درخصوص حرمت تک‌خوانی زنان بیان کردند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش مرکز خبر حوزه متن استفتاء و پاسخ این دو مرجع تقلید بدین شرح است:

«سوال: آیاتک‌خوانی زن، خواه قرائت قرآن باشد یا خوانندگی‌های دیگر از نظر شرعی اشکال دارد؟ شنیدن آن برای افراد دیگر چه حکمی دارد؟

آیت‌الله مکارم شیرازی: تکخوانی زنان در مجالس مردان و نامحرمان اگر قرآن باشد و به صورت ترتیل خوانده شود اشکال ندارد ولی اگر با آهنگ قرآنی (صوت)، خوانده یا غیر قرآن باشد هم برای زنان و هم برای مردان نامحرم شنیدن آن اشکال دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محمودی نماینده آیت‌الله سیستانی نیز در پاسخ به این استفتاء گفت: در تک خوانی زن در مورد قرآن یا خواندن شعر، نحوه خواندن او اهمیت دارد. اگر صدا را نازک کند که موجب تحریک مرد اجنبی شود اشکال دارد؛ اما اگر طبیعی و عادی قرآن می‌خواند یا اشعار امام حسین علیه السلام خوانده می‌شود و مرثیه خوانی می‌کند ولو اگر تک‌خوانی کند، اگر صدا نازک نکند و با اصطلاح ترقیق نکند که موجب تحریک شود، هیچ اشکالی ندارد و همچون سایر صداها است که می‌توان شنید و اشکالی ندارد.»

 /انتهای متن/

درج نظر