افشاگری همسر سابق پادشاه عربستان

همسر سابق پادشاه عربستان مي‌گويد 12 سال است دختران پادشاه در اقامتگاه اجباري حبس هستند.

0

سرویس خبر به دخت/

همسر سابق پادشاه عربستان مي‌گويد 12 سال است دختران پادشاه در اقامتگاه اجباري حبس هستند وي با وكالت دادن به يك وكيل فرانسوي خواهان آزادي دخترانش از چنگال پدرشان شد، كه اين مسأله باعث جلب توجه و تعجب همگان شد. به گزارش “مرأه الجزيره” الغاير افزود: حدود 12 سال است كه پادشاه به انتقام دادن تقاضاي طلاق از سوي مادر، دخترانش را در درون كاخ حبس نموده است. الغاير، “لوران ديوما” وزير خارجه سابق فرانسه را وكيل پرونده آزادي دخترانش كرد و اعلام نمود كه درصدد است اين پرونده را در رسانه‌هاي گروهي منتشر كرده و جزئيات آن را بيان نمايد. وي گفت: مشكل دختران يك مسأله شخصي نيست، بلكه عمومي بوده و در ليست حقوق بشر قرار مي‌گيرد؛ زيرا حال 4 دختر در اقامتگاه اجباري روز به روز بدتر مي‌شود؛ و دو تن از آن‌ها به شدت بيمار هستند و درحالي كه ولايت زن در جامعه عربستان بر خودش ممنوع است، هيچ ولي و سرپرستي براي آن‌ها تعيين نشده است.

 /انتهای متن/