خبرخوش براي زنان مستمري بگير

پس از آنکه تعدادي از مستمري بگيران تامين اجتماعي با ارسال شکايتي به دستگاه قضايي، درخواست بررسي بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي را کردند که اساس اين بخشنامه مبني بر بهره مندي فرزندان زنان بيمه شده، مستمري بگير بازنشسته و از کار افتاده مشروط به برخي ضوابط اداري و ثبت نام شده بود، ديوان عدالت اداري با بررسي اين بخشنامه حکم به غيرقانوني بودن و ابطال آن داد.

0

سرویس خبر به دخت/

منبع:مشرق به نقل از خراسان/انتهای متن/