عرفان حلقه (3)

در عرفان حلقه افراد به سه دسته های افراد ساده، افراد دانا و افراد سوپر دانا طبقه بندی می شوند.افرادساده از نظر این کلاس ها بهترین افراد و سوپر داناها خطرناک ترین افرادند.

1

 سرویس فرهنگی به دخت؛نرگس م/

 اولین سوالی که قبل از شروع درس من از خانم مستر پرسیدم این بود که آیا  تعلیمات این کلاس ها با احکام اسلام و قرآن منافاتی دارند یا نه؟

او در جواب گفت که به هیچ وجه و این آموزه ها در راستای دین اسلام و تعالیم قرآنی استد و هیچ گونه منافاتی با آنها ندارد. می توان گفت که این تعالیم همان آموزش های اسلام است منتها بر پایه عشق.

خانم مستر درس را این گونه شروع کرد :

“چه کسی می داند کلمه ” خدا ” یعنی چه؟”

طبعا همه پاسخ را می دانستند و شروع کردند به گفتن این که یعنی معبود ، اله و …

ولی خانم مستر با لبخندی گفت: تا حدودی می توان گفت اینها هم معنی واژه “خدا” هستند، ولی کلمه “خدا” در واقع یعنی “به خودآ”.

 همه با تحسین و شگفتی و در سکوت گوش می کردند. عجب کشفی کرده بودند! تا به حال  نمی دانستند معنی این کلمه چیست!

 ولی ناگهان سوالی در ذهن من به وجود آمد: “خدا” یک واژه فارسی به معنی کلمه “الله” است. پس کلمه “الله” که در قرآن بکرات استفاده شده یعنی چه؟

 سوالم را مطرح کردم :

 خوب اگر “خدا” یعنی به خود آ ، پس ” الله” چه معنی دارد؟

خانم مستر کمی گیج شد. مثل اینکه انتظار این سوال را نداشت.

 شروع کرد به حاشیه بافی و مطلب را منحرف کردن تا سوالم را فراموش کنم. ولی من ذهنم هوشیارتراز این بود که گول این بازی با کلمات را بخورد .

بعد از این که کلی صحبت های بی ربط کرد، با نادیده گرفتن سوال می خواست  سر مطلب بعدی برود. ولی من مصرانه گفتم که من جواب سوالم را نگرفتم .هنوز نگفتید که “الله” یعنی چه؟

خانم مستر با ناراحتی گفت: من نمی دانم.

 بعد ادامه داد: بهتر است  نظم کلاس را به هم نزنید.

همکلاسی هایم هم با خشم نگاهم کردند و در خواست کردند که سکوت کنم تا مستر بتواند درسش را ادامه دهد. ناچار سکوت کردم.

 خانم مستر درس را ادامه  داد . گفت که همه ما انسان ها باید مراحل تکامل را طی کنیم و در چرخه های مختلف حیات زندگی کنیم تا به کمال مطلق برسیم. یعنی تا زمانی که به کمال نرسیم، این چرخه حیات توقف نخواهد کرد. من پرسیدم مگر شما نمی گفتید که مطالب این کلاس ها در راستای تعالیم قرآن است و به هیچ عنوان تضادی ندارد ایشان گفتند چرا!! گفتم ولی این موضوعی که شما دارد مطرح می کنید تناسخ است و اسلام و قران آن را کاملاً رد کرده است. این تضاد کامل با آموزه های دینی ما دارد .

عرفان حلقه(۲)

/انتهای متن/