تحفه هفتم/تامین رفاه خانواده

آیت الله مظاهری: کسی که می تواند زن و بچه اش را در رفاه بگذارد، اما تنبلی کند این کار حرام است و این که حق الناس است یا نه، راجع به زن حق الناس است .

1

سرویس اجتماعی به دخت/

زندگی ضروری یعنی همه از خوراک، پوشاک ومسکن بهره مند باشند. اگر انسان می تواند این موارد را برای خود و خانواده اش  تهیه کند، ثواب فراوان دارد. آن مردی که زحمت بکشد تا خود و زن و بچه اش در رفاه باشند، آن خانم که زحمت بکشد برای این که شوهرش و بچه اش در رفاه باشند، ثواب شهادت در راه خدا دارد.

منبع: از کتاب اخلاق در خانه/انتهای متن/