تذکر دولت به دستگاه‌هایی که افزایش مرخصی زایمان را اجرا نمی‌کنند

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مکاتبه با معاون اول رییس جمهور برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه، گفت: براساس مکاتبات صورت گرفته به آن دسته از دستگاه‌هایی که با وجود نداشتن مشکل قانونی و اعتباری این قانون را اجرا نکنند، در جلسه دولت به آن ها تذکر داده خواهد شد.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا شهیندخت مولاوردی افزود: تمامی دستگا‌ه ها در صورت نداشتن مشکل قانونی و اعتباری مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه هستند.

وی در این باره اظهار کرد: هفته گذشته مکاتباتی با آقای اسحاق جهانگیری درباره اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل انجام شد و در این نامه مسایل موجود در زمینه اجرای این قانون را مطرح کردیم.

برخی از دستگاه‌ها قانون افزایش مرخصی زایمان را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند

وی با اشاره به مسایل موجود در زمینه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان در زمینه ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای این قانون بود و به همین علت نیز مجلس شورای اسلامی دستگاه‌ها را مجاز به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان کرد. از سوی دیگر به نظر می آید برخی از دستگاه‌ها این قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند و این موارد در اجرای افزایش مرخصی زایمان مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما آن‌ها را با معاون اول رییس جمهور مطرح کرده‌ایم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اظهارنظر مسئولان تامین اجتماعی در مورد اجرای این قانون، اظهار کرد: بر اساس این اظهارنظر، سازمان تامین اجتماعی سال جاری 170 میلیارد تومان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نیاز دارد و قرار است این موضوع نیز پیگیری شود.

 /انتهای متن/