معاونت امور زنان انتخاب مدیران دستگاه‌ها فارغ از جنسیت را فرهنگ‌سازی کند

مشاور شهردار تهران در امور بانوان با اشاره به نقش بسیار مهم معاونت امور زنان در فرهنگ سازی امور مربوط به این قشر، گفت: معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری می‌تواند در شکل دهی تفکر ضرورت توجه دستگاه‌ها به قابلیت‌های افراد برای انتخاب مدیران فارغ از جنسیت آنان فرهنگ سازی کند.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا زهرا سادات مشیر افزود: لازم است نگاه ما، انسان محورانه باشد و خیلی به جنسیت افراد توجه نشود و توانمندی‌های افراد برای پست‌های مدیریتی مد نظر قرار گیرد، زنان ما آن قدر توانمند هستند که جایگاه خود را به دست می‌آورند.

وی تاکید کرد: متاسفانه وقتی بحث شایسته سالاری در پست‌های مدیریتی مطرح می‌شود نگاه‌ها به سمت انتخاب مردان برای این پست‌ها می‌رود، در حالی که زنان شایستگی‌های خود را نه تنها در امور خانه و همسرداری؛ بلکه در امور اجتماعی نیز نشان داده‌اند، در این شرایط معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری می‌تواند در زمینه ضرورت توجه دستگاه‌ها به قابلیت‌های افراد برای انتخاب مدیران فارغ از جنسیت آنان فرهنگ سازی کند.

 /انتهای متن/