زن ها و مردها در اتاق مشاوره می گویند…

به بهانه هفته و روز زن به گپ و گفت مردها و زنها با مشاوران گوش می دهیم.

34

سرویس ما و زندگی به دخت/

تیتر: مردها می گویند:

 • ما مادر و مادربزرگ نمی خواهیم.
 • ما آقا بالا سر نمی خواهیم .
 • دوست نداریم با ازدواج استقلال مان از دست برود.
 • غر و لند شنیدن زیادی حوصله مان را سر می برد.
 • از مقایسه زندگی دیگران و حسرت نداشتن ها خسته ایم.
 • در عجبیم از اینکه تمامی هم و غم عیالمان صرف  یادآوری جزئیات اختلاف برانگیز و اشکالات خود و خانواده مان از روز آشنایی تا کنون می شود.
 • چرا خانم ها فکر می کنند فقط حرف زدن در تمام اوقاتی که با هم هستیم،  نشانه نزدیک بودن ما به هم  است.

 

و زن ها می گویند:

 • ما  نیاز به تحسین و احترام و قدرشناسی داریم.
 • ما می خواهیم شوهران مان شنونده های خوبی باشند.
 • دوست داریم کمک کننده و همکار ما باشند.
 • ای کاش به ما اهمیت و ارزش داده  شود .(مثلا وقتی می خواهند دیر بیایند به ما خبر بدهند. همین!)
 • خوب بود مردها کمی منظم بودند.
 • مردها اینقدر در کار غرق می شوند که کار آنها برای ما مثل هوو می شود.
 • برای خواسته های ما هم کمی اهمیت قائل شوند.
 • ابراز عشق برای  ما زنها خیلی مهم است.
 • چه می شود که مردان با ما همدلی کنند؟
 • بهتر نبود که  آنها ما را قبول داشتند و  با ما مشورت می کردند؟

 

و مشاورها می گویند:

 • ازدواج برای یکی شدن و ما بودن است.
 • باید  در کنارهم بیاسایید و به آرامش برسید .
 • در میان خودمودت و آرامش را حاکم کنید.
 •  بال و پر هم باشید برای پرواز و به اوج رسیدن.
 • در باغ زندگی مخصوصا زنها باید باغبان گلهای عشق و زندگی  باشند.
 • اگر رابطه تان رابطه  پر از صفا و صمیمیت نباشد، آثار منفی فرزند سالاری را هم علاوه بر ضرر های دیگر باید بپذیرید .
 • بدانید گیرا ترین، دلارام ترین ، خوشایند ترین ، بهترین و زیبا ترین رابطه هستی رابطه زن و شوهر است .
 • لباس هم باشید . لباس، تن پوش است، پوشاننده بدی ها و کاستی ها و عیب ها، بدن را در آغوش می گیرد و نوازش گر است.

فرشته نقدی /انتهای متن/

نمایش نظرات (34)