بانوان رکوردار، رکوردهای خود را در الخیرات به ثبت برسانند

پایگاه اینترنتی رکوردهای جهانی الخیرات (رکوردهای معنوی- فرهنگی) به نشانی http://www.al-khayrat.org ومنطبق با استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب راه اندازی شد.

0

سرویس خبر به دخت/

در حال حاضر نسخه فارسی این تارنما فعال است و قرار است به زودی نسخه های عربی ، انگلیسی و چینی نیز مورد بهره برداری قرارگیرند .

این طرح توسط سید مرتضی میرسراجی برای نخستین بار در جهان مطرح شد و نام آن برگرفته از آیه شریفهفاستبقواالخیرات  “( در کارهای نیک از یکدیگر پیشی بگیرید)  است. لازم به ذکر است که این طرح درامورمالکیتهای معنوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به شماره 694 به ثبت رسید و بر طبق آن نامه ای نیزبه سازمان جهانی یونسکو ارسال شد.

در این طرح تمامی رکوردهای معنوی و فرهنگی سودمند در سرتاسر جهان به ثبت می رسند . هدف از ابداع این طرح رشدوگسترش معنویت و رقابت سالم بشری است.  موضوعات  بشر دوستانه ، فرهنگ و هنر،  دین و معنویت و دانش و فن آوریبازیرمجموعههایخود دراینسایتقرارگرفتهاند.

در سایت مذکور دو بخش ویژه با عنوان های  مکارم اخلاقی  و  کرامات انسانی نیز طراحی شده اند.
لوگوی منحصر به فرد رکوردهای جهانی الخیرات نیز برگرفته از آیات و روایات اسلامی است که  در امور مالکیت های معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی به ثبت رسیده است .

ثبت رکوردهای معنوی و فرهنگی سودمند الخیرات در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب فراوانی داشته تا آنجاکه رابط فارسی زبان انتشارات معظم و بین المللی آمازون آمریکا پیشنهاد چاپ رایگان این کتاب را ارائه نموده است .

در این وب سایت خردسال ترین واقف ، خردسال ترین خیر مدرسه ساز ، فعال ترین امام جماعت ، بلندترین قصیده اخلاقی ،نفیس ترین قرآن چوبی با تلفیق هفت هنر ایرانی ، اولین مخترع صندلیطبی درمان دیسک کمر، اولین تفسیر بی نقطه ، پرافتخارترین مربی جهان ، بیشترین گردآورنده کتاب های مهدوی در جهان و مواردی از این دست به چشم می خورند.

منبع : وفا/انتهای متن/

درج نظر