یک‌ زن‌ در همه‌ بمب گذاری‌های آمریکا

زنی که در همه انفجارهای تروریستی آمریکا حضور دارد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از جهان ، همواره یکی از روش های رسانه های غربی برخورد با هرگونه اندیشه در میان مخاطبین بوده است. در واقع آن ها اجازه نمی دهند مخاطب فرصت فکر کردن داشته باشد

یکی از این روش ها استفاده از عکس و صحنه های رقت انگیز است. عکس زیر یک زن را نشان می دهد که در هر سه حادثه تروریستی طی سال های گذشته شرکت داشته است و عکس رسانه ها او را شکار کرده اند اما واقعیت چیز دیگری است و او قرار است نقش یک مادر دلخسته و زخمی را بازی کند تا مردم جامعه مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.

کاربران شبکه ای اجتماعی که این خانم را شناسایی کرده اند زیر این عکس ها نوشته اند:

دختری که در تصاویر محدود رسانه ای منتشر شده از سه حادثه تروریستی رسانه ای آمریکا همیشه حضور دارد و در حال گریه است …

عجیب نیست ؟! اتفاقی است ؟! اگر اتفاقی نیست ، چه نتیجه ای می توان گرفت ؟!
بازهم دولت پلیسی آمریکا و پروژه های کنترل ذهن و کنترل جامعه اش و مردم بدبخت آمریکایی ..؟!

برای انتخاب این خانم حتی چهره و زیبایی او و آرایش موهایش نیز موردتوجه قرار گرفته است.

/انتهای متن/