جایزه خدا

تصور کنید برنده یک مسابقه شدید و جایزه اینه:

0

 سرویس فرهنگی به دخت/

بانک یک حساب براتون باز میکنه و هر روز صبح هشتاد و شش هزار و چهارصد دلار پول به حساب میریزه ولی به دو شرط:

اول) همه پول باید تا شب خرج بشه و گرنه هر چی اضافه بیاد؛ از حساب برداشته میشه.

 تذکر: نمی تونید تقلب کنید و یا اضافه پول را به حساب دیگه ای منتقل کنید.

دوم)  بانک می تونه هر وقت بخواد بدون اطلاع قبلی حسابو ببنده و جایزه تمام!…

هر روز صبح خدا به ما 86400 ثانیه وقت میده برای زندگی به همون دو شرط بالا.

چطوری خرجش می کنیم؟

 /انتهای متن/