کاهش 10 درصدی ازدواج در خراسان جنوبی

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری تعداد ازدواج‌های ثبت شده در خراسان جنوبی 10.50 درصد کاهش یافته است.

0

سرویس خبر به دخت/ 

به گزارش به دخت به نقل از فارس از بیرجند علی پورحسین صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 6 ماهه نخست سال جاری تعداد 4 هزار و 671 واقعه ازدواج در ثبت احوال خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در 6 ماهه نخست سال گذشته 5 هزار و 219 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است، افزود:  این رقم کاهش 10.50 درصدی ازدواج را نشان می‌دهد.

ثبت بیش از 2 هزار  واقعه ازدواج در مناطق شهری خراسان جنوبی

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی تصریح کرد: برابر با آمارهای ثبت شده حدود 2 هزار و 811 واقعه ازدواج در مناطق شهری و یک‌هزار و 860 ازدواج در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

پورحسین ادامه داد: 60.18 درصد ازدواج‌های ثبت شده در مناطق شهری و 39.82 درصد آن‌ها در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به ثبت 27 فقره واقعه ازدواج معوقه اقرارنامه‌ای در 6 ماهه نخست سال جاری متذکر شد: از مجموع وقایع ازدواج به ثبت رسیده در 6 ماهه نخست سال گذشته 54 واقعه ازدواج مربوط به ازدواج‌های معوقه اقرارنامه‌ای بوده است.

بیشترین ازدواج‌های خراسان جنوبی مربوط به زوجین هم‌سن است

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی اذعان داشت: در 6 ماهه نخست سال جاری بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی 20 تا 24 سال با رقم 2 هزار و 425 نفر و زنان بین گروه سنی 15 تا 19 ساله به رقم یک‌هزار و 768 نفر بوده است.

پورحسین اضافه کرد: در این مدت تعداد ازدواج‌های ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال که با زنان 15 تا 19 ساله ازدواج کرده‌اند یک‌هزار و 179 واقعه می‌باشد.

وی بیشترین ازدواج‌های ثبت شده را مربوط به زوجین همسن عنوان کرد و گفت‌: 12.85 درصد از از ازدواج‌های ثبت شده در شش ماهه نخست سال جاری مربوط به زوجین هم‌سن بوده است.

نسبت 10 به یک ازدواج به طلاق در خراسان جنوبی

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در مناطق شهری بیشترین ازدواج مردان و زنان بین گروه سنی 20 تا 24 ساله به ترتیب با رقم یک‌هزار و 332 و یک هزار و 65 نفر بوده است.

پورحسین یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری در برابر هر 10.8 واقعه ازدواج یک واقعه طلاق ثبت شده است.

وی با بیان این‌که نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری 9.1 بوده است، افزود: در مناطق روستایی در برابر هر 15.1 ازدواج یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

نرخ ثبت ازدواج در خراسان جنوبی12.5 در هزار است

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: نرخ ثبت ازدواج در خراسان جنوبی 12.5 در هزار و نرخ ثبت طلاق در خراسان جنوبی 1.2 در هزار  است.

 /انتهای متن/