27سالگی زمان آغاز مصرف موادمخدر در میان زنان ایران

زنان نسبت به مردان اعتیاد خود را مخفی نگه می‌دارند و در واقع آنان با مخفی کاری رفتارهای پرخطر خود را افزایش می دهند.

0

 سرویس خبر به دخت/

جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: زنان نسبت به مردان سریع تر به اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند.

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا سرهنگ محمدرضا یزدان پناه با اشاره به اینکه در نوع اعتیاد و مصرف مواد مخدر بین زنان و مردان تفاوت‌هایی وجود دارد، افزود: ماندگاری اعتیاد در زنان بیش از مردان است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر زنان نسبت به مردان اعتیاد خود را مخفی نگه می‌دارند و در واقع آنان با مخفی کاری رفتارهای پرخطر خود را افزایش می دهند.یزدان پناه با اشاره به کاهش سن اعتیاد در این استان و کشور اظهار کرد: میانگین شروع مصرف مواد مخدر در زنان در کشورمان 27 سالگی است که شش سال بیش از مردان می باشد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد شیوع قابل توجه مصرف داروهای روانگردان و آرامش بخش بدون تجویز پزشک در بین زنان زیاد می باشد که شاید شایعترین مورد اعتیاد نیز همین امر باشد.

/ انتهای متن/