نتیجه مسابقه “یک عکس، یک نظر 2”

از میان نظرات رسیده، یک نظر به توافق آرا انتخاب شد…

6

سرویس مسابقه به دخت/

دومین مسابقه “یک عکس یک نظر” مان با شرکت فعال دوستان پایان گرفت. هیأت داوران مسابقه نظر “نفیسه خانم” را بهترین نظر برگزیده مسابقه انتخاب کرد.

“به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو بنگرد”

باشد که بی رنگ شدن صورت فرصتی باشد برای پی بردن به سیرت ! آسمان هنوز هم آسمان است حتی اگر گاهی آبی نباشد…

 

از کاربر محترم تقاضا می شود که تلفن تماس خود را برای به دخت به آدرس زیر بفرستند تا در اولین فرصت جایزه ایشان تقدیم شود.

behdokht.ir@gmail.com

نمایش نظرات (6)