خشم بازیگر مصری از حضور در برنامۀ تلویزیونی اسرائیلی بدون اطلاع

یک بازیگر فیلمهای کمدین مصری در برنامه ای زنده، با تهیه کننده و مجری برنامه شبکه تلویزیونی بدلیل کتمان اسرائیلی بودن برنامه از وی درگیر شد.

0

سرویس خبر به دخت/

بازیگر فیلمهای کمدین مصری در میان برنامه با تماس یکی از بینندگان متوجه می شود که برنامه ای را که در آن درحال بازی است،  یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.

بنا بر آن چه که در فیلم ویدیویی منتشر شده از این حادثه دیده می شود، از این رو این بازیگر مصری عصبانی می شود. ابتدا مجری از او می پرسد که آیا تهیه کننده به او خبر نداده بود که شبکه اسرائیلی است؟ بازیگر پاسخ منفی می شنود.
اینجا بود که تهیه کننده مداخله می کند و این سوال را مطرح می کند که چه اشکالی دارد در شبکه ای اسرائیلی حضور یافته است؟ واکنش بازیگر عصبانیت بیشتر، زدن تهیه کننده و مجری و به هم ریختن استودیوی برگزاری برنامه است.
/انتهای متن/